Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Barbara Krygiel 2019-04-02 10:29:20
Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy Chojna w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Magdalena Hybiak 2019-04-01 14:02:00
ZARZĄDZENIE Nr 99/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-04-01 14:00:58
ZARZĄDZENIE Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:58:48
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:55:46
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:55:15
marzec 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-04-01 13:53:23
nagranie video z VII sesji 28.03.2019 Teresa Będzak 2019-03-28 11:00:33
VII SESJA - 28.03.2019 R. Teresa Będzak 2019-03-28 10:58:41
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie na stanowisko referenta w Dziale Kadrowo - Organizacyjnym Bartosz Dłubak 2019-03-27 12:07:11
Graniczna 26.03.2019 Paulina Turkiewicz 2019-03-27 09:36:23
Nr 2 interpelacja z dnia 26.03.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-26 13:37:32
Nr 2 interpelacja z dnia 26.03.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-26 13:35:40
Nr 1 zapytanie z dnia 26.02.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-26 13:34:46
Nr 2 Radna Halina Szczygieł Teresa Będzak 2019-03-26 13:33:42
Nr 1 Radna Halina Szczygieł Teresa Będzak 2019-03-26 13:30:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Barbara Krygiel 2019-03-26 09:23:04
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Barbara Krygiel 2019-03-25 07:55:17
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-22 12:47:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-22 12:44:12
Zarządzenie nr 111/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-22 12:37:34
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-22 10:48:41
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-03-22 10:47:36
Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2018 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:24:35
Druk nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:20:27
Druk nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 55B/3 na rzecz najemcy Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:17:41
Druk nr 7 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:14:52
Druk nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:12:08
Druk nr 5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 10:07:25
Druk nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej progonozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:57:45
Druk nr 3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:54:02
Druk nr 2 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:49:18
Druk nr 1 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:46:38
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:43:18
Porządek obrad sesji 28.03.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:42:20
Informacja Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:39:54
Sesja VII 28.03.2019 r. Justyna Wiluszyńska 2019-03-22 09:37:41
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Wilsona 4/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-03-21 14:01:52
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/1 o pow.0,0327ha, obręb 4m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aneta Brzezińska 2019-03-21 13:59:38
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019 Paulina Turkiewicz 2019-03-21 11:46:08