Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na sesję - 28 maja 2020 r. godz. 13.00 Teresa Będzak 2020-05-22 08:37:31
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie - 28 maja 2020 r. godz. 11:00 Teresa Będzak 2020-05-22 08:28:58
Sesja XIX 28.05.2020 r. Teresa Będzak 2020-05-22 08:23:04
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2019 ROK Piotr Radziszewski 2020-05-18 11:33:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie warunków do uprawiania sportów motorowych na torze motocrossowym w Chojnie" Piotr Radziszewski 2020-05-18 11:16:01
Zwracaj uwagę na znaki i symbole umieszczone na opakowaniach Aneta Brzezińska 2020-05-15 08:40:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz działek niezabudowanych połozonych w obrebie 8m.Chojna nr 36/33, nr 36/34, nr 36/35, nr 36/38 i nr 36/39 Aneta Brzezińska 2020-05-15 07:58:36
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrebie Lisie Pole Aneta Brzezińska 2020-05-15 07:54:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrebie Lisie Pole Aneta Brzezińska 2020-05-15 07:50:37
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojna - stan na koniec I kwartału 2020r. Piotr Radziszewski 2020-05-14 14:26:29
Informacja o wyborze oferty Piotr Radziszewski 2020-05-13 14:48:29
Zarządzenie nr 457/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:29:08
Zarządzenie nr 456/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:26:32
Zarządzenie nr 455/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021 Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:22:13
Zarządzenie nr 454/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 134 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:19:12
Zarządzenie nr 454/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:16:35
Zarządzenie nr 455/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021 - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:16:31
Zarządzenie nr 456/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:16:25
Zarządzenie nr 457/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2020 roku. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-12 09:16:18
Informacja dotycząca złożonych ofert Piotr Radziszewski 2020-05-11 14:51:41
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Piotr Radziszewski 2020-05-08 14:18:02
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Piotr Radziszewski 2020-05-08 14:17:49
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Piotr Radziszewski 2020-05-08 14:16:48
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Piotr Radziszewski 2020-05-08 14:14:02
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Piotr Radziszewski 2020-05-08 14:13:30
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2020-05-08 12:39:29
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2020-05-08 12:36:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2020-05-08 12:33:42
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2020-05-08 12:32:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 166/5 o pow.0,19ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2020-05-08 12:27:10
Zarządzenie nr 457/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2020 roku. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-06 13:12:49
Zarządzenie nr 456/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-06 13:09:55
Zarządzenie nr 455/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021 - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-06 13:06:54
Białęgi 12.04.2020 r. Aneta Brzezińska 2020-05-06 10:40:00
Brwice, Mętno 01.05.2020 r. Aneta Brzezińska 2020-05-06 10:38:40
Zarządzenie nr 454/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:56:12
Zarządzenie nr 453/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:53:42
Zarządzenie nr 452/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:50:41
Zarządzenie nr 451/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojna. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:42:13
Zarządzenie nr 450/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia uczniom sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:36:52