herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:31:46
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:30:48
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:26:03
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:25:23
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:25:13
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:25:02
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:24:50
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:24:29
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:24:00
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:23:34
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:23:24
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:22:27
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 13:20:59
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Magdalena Andrzejewska 2018-06-25 12:09:17
Składy osobowe Komisji Teresa Będzak 2018-06-22 14:59:37
P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 r./10 maja 2018 r./24 maja 2018 r. Teresa Będzak 2018-06-22 14:56:50
P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. Teresa Będzak 2018-06-22 14:53:49
Jolanta Lis 2018-06-22 12:11:11
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę ogrodzenia Jolanta Lis 2018-06-22 12:07:45
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę ogrodzenia Jolanta Lis 2018-06-22 12:07:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę ogrodzenia Jolanta Lis 2018-06-22 12:07:05
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 179/1 o pow. 0,1428 ha, położona w obrębie Strzelczyn gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-06-22 10:40:52
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 179/1 o pow. 0,1428 ha, położona w obrębie Strzelczyn gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-06-22 10:27:17
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-21 14:23:35
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-21 14:23:25
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną. Magdalena Andrzejewska 2018-06-21 14:23:03
Obowiązek informacyjny - zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Monika Adamczyk 2018-06-21 10:42:12
Obowiązek informacyjny - zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Monika Adamczyk 2018-06-21 10:41:56
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości) w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-06-21 10:37:23
ZARZĄDZENIE Nr 889/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzedzie Miejskim w Chojnie oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:08:47
ZARZĄDZENIE Nr 888/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:04:30
ZARZĄDZENIE Nr 887/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:03:37
ZARZĄDZENIE Nr 886/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:02:51
ZARZĄDZENIE Nr 885/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie na rok szkolny 2018/2019. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:01:58
ZARZĄDZENIE Nr 884/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-06-20 11:01:14
Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Łukasz Malaga 2018-06-20 10:58:26
Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Łukasz Malaga 2018-06-20 10:57:53
ZARZĄDZENIE Nr 883/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-06-20 10:57:33
ZARZĄDZENIE Nr 882/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ?Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna ? etap IV?. Magdalena Hybiak 2018-06-20 10:56:38
ZARZĄDZENIE Nr 881/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 860/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo - księgowej poprawnosci zawartych umów zleceń w Centrum Kultury w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-06-20 10:54:22