Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 449/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:24:20
Zarządzenie nr 448/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:19:30
Zarządzenie nr 447/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:14:27
Zarządzenie nr 446/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-05-06 09:04:42
Zarządzenie nr 445/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Chojna obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań. Magdalena Hybiak 2020-05-06 08:56:44
Uchwała Nr XCIII.193.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Piotr Radziszewski 2020-05-05 14:04:49
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" Piotr Radziszewski 2020-05-05 10:42:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" Piotr Radziszewski 2020-05-05 10:41:54
OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" wszczętego na wiosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police Bartosz Dłubak 2020-04-30 14:40:31
Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok Aneta Brzezińska 2020-04-30 11:10:27
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - "Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-04-29 15:30:21
Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok Aneta Brzezińska 2020-04-29 14:56:30
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat lokalu użytkowego o pow. 171,53 m2, położónego w Chojnie przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele medyczne ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji. Aneta Brzezińska 2020-04-28 15:40:37
Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bartosz Dłubak 2020-04-28 14:04:36
PSZOK zamknięty do odwołania ! Aneta Brzezińska 2020-04-28 11:37:45
Petycja Nr 152.1.2020 dot. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem Bartosz Dłubak 2020-04-27 10:41:51
Petycja Nr 152.1.2020 dot. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem Bartosz Dłubak 2020-04-27 10:39:55
Petycja Nr 152.1.2020 dot. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem Bartosz Dłubak 2020-04-27 10:37:09
Petycja Nr 152.1.2020 dot. ochrony zdrowia przed elektroskażeniem Bartosz Dłubak 2020-04-27 10:36:47
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. Bartosz Dłubak 2020-04-24 12:48:09
Zarządzenie nr 444/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 280/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-04-24 12:09:00
Zarządzenie nr 443/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 405/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:52:45
Zarządzenie nr 442/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 392/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:49:47
Zarządzenie nr 442/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 392/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:49:04
kwiecień 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:46:06
Zarządzenie nr 441/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:45:34
Zarządzenie nr 441/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie szczególnej formy udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad obniżenia czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w zakresie objętym ograniczeniami. Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:40:45
Zarządzenie nr 440/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa Otwartych stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony - 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy - 1 obiekt) w miejscowości Chojna". Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:33:53
Zarządzenie nr 439/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:25:32
Zarządzenie nr 438/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej wykonania zadania pn. "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna" Magdalena Hybiak 2020-04-24 11:23:03
Zarządzenie nr 437/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie w wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:55:17
Zarządzenie nr 436/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:35:41
Zarządzenie nr 435/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chojna. Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:32:41
Zarządzenie nr 434/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna". Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:19:57
Zarządzenie nr 433/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:16:26
Zarządzenie nr 432/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:14:29
Zarządzenie nr 431/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zgody na realizację godzin ponadwymiarowych w Szkole Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. Magdalena Hybiak 2020-04-24 10:11:43
Zarządzenie nr 430/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zgody na realizację godzin ponadwymiarowych w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2020-04-24 09:56:28
Zarządzenie nr 429/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 roku w spawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2019 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Magdalena Hybiak 2020-04-24 09:50:11
UCHWAŁA Nr XVIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie pełniącego funkcję w okresie od dnia 05.03.2007 r. do dnia 15.04.2019 r. Teresa Będzak 2020-04-24 09:22:58