herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:17:35
nagranie video z III sesji 13.12.2028 Teresa Będzak 2018-12-27 10:03:53
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu IV pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Piotr Radziszewski 2018-12-24 13:14:05
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 13:02:51
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:57:21
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów artystycznych do: Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:53:34
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:51:11
Druk nr 15 zmiana przedstawiciela w DOUZELAGE Teresa Będzak 2018-12-21 14:57:02
Lotnisko 30.11.2018 Paulina Turkiewicz 2018-12-21 14:56:21
Druk nr 14 zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji - załącznik w formie papierowej do wglądu w Biurze Rady Teresa Będzak 2018-12-21 14:55:38
Druk nr 13 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2019-2026 Teresa Będzak 2018-12-21 14:54:11
Druk nr 12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok Teresa Będzak 2018-12-21 14:45:18
Druk nr 11 - brak materiałów Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:27:41
Druk nr 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:24:17
Druk nr 9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:20:48
Druk nr 8 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Łużyckiej Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:16:45
Druk nr 7 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:13:52
Druk nr 6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:11:54
Druk nr 5 w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:09:49
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Paulina Turkiewicz 2018-12-21 13:08:20
Druk nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r.-dot. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:06:07
Druk nr 3 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:02:42
Druk nr 2 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:00:16
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:59:34
Druk nr 1 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 12:58:44
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:57:56
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:57:28
Materiały na sesję Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 12:54:47
Porządek obrad sesji 27.12.2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 12:54:07
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:53:25
Informacja - Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 12:53:15
Sesja IV 27.12.2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 12:51:01
NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:48:54
HARMONOGRAM 2019- Zmieszane Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:12:21
HARMONOGRAM 2019- selektywne Paulina Turkiewicz 2018-12-21 12:11:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-12-21 12:07:17
UCHWAŁA Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023. Teresa Będzak 2018-12-21 08:53:30
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Teresa Będzak 2018-12-21 08:52:32
Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - Marcin Pisanko Teresa Będzak 2018-12-21 08:52:08
Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - Marcin Pisanko Teresa Będzak 2018-12-21 08:51:00