herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Formularz konsultacyjny - Program Rewitalizacji dla Gminy Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2018-10-08 13:19:08
Formularz konsultacyjny - Program Rewitalizacji dla Gminy Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2018-10-08 13:17:25
Formularz konsultacyjny - Program Rewitalizacji dla Gminy Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2018-10-08 13:17:15
Mirosława Buko Łukasz Malaga 2018-10-05 14:32:48
Radosław Stec - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-10-05 14:31:11
Piotr Żebrowski - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-10-05 14:30:07
Bronisław Krzyżanowski Łukasz Malaga 2018-10-05 14:29:13
Bartosz Michno Łukasz Malaga 2018-10-05 14:28:26
Elżbieta Lach Łukasz Malaga 2018-10-05 14:27:20
Henryk Kłapouch Łukasz Malaga 2018-10-05 14:16:46
Jacek Prus Łukasz Malaga 2018-10-05 14:05:08
Michał Burak Łukasz Malaga 2018-10-05 13:38:29
Małgorzata Przybylska Łukasz Malaga 2018-10-05 13:35:37
Mariusz Strelczuk Łukasz Malaga 2018-10-05 13:32:56
Paweł Bucyk Łukasz Malaga 2018-10-05 13:27:36
Patryk Szczapa Łukasz Malaga 2018-10-05 13:26:21
Stanisław Drapaluk Łukasz Malaga 2018-10-05 13:24:54
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko Starszego Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Monika Adamczyk 2018-10-05 11:25:41
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00037175/1. Renata Downar-Szumiło 2018-10-05 11:10:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2018-10-05 10:29:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2018-10-05 08:56:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna - dokument usunięty Joanna Turkiewicz 2018-10-05 08:54:45
Zapytanie ofertowe na wykonanie miejsca aktywnej rekreacji pn. ?Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie? obejmującego: siłownię plenerową, strefę gier i relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Chojnie, przy ul. Szkolnej 15, 74-500 Chojna Magdalena Andrzejewska 2018-10-04 12:07:44
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna Teresa Będzak 2018-10-04 11:48:02
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Chojna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-04 11:46:15
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-04 11:43:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.7.2018 z dn. 03.10.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania tymczasowych obiektów kontenerowych na obiekty stałe z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne, na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Joanna Turkiewicz 2018-10-03 12:38:46
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-02 11:59:44
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-10-02 11:49:59
INFORMACJA o udostępnieniu spisu wyborców Teresa Będzak 2018-10-02 11:39:16
Program rewitalizacji dla Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2018-10-01 13:52:30
Program rewitalizacji dla Gminy Chojna - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-10-01 13:51:54
Program rewitalizacji dla Gminy Chojna - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-10-01 13:49:42
Informacja o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych Teresa Będzak 2018-10-01 10:36:54
Zawiadomienie o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 10:08:59
Obw. o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 09:50:56
Obw. o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 09:47:52
Zawiadomienie o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 09:47:27
Zawiadomienie o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 09:31:36
Obw. o przełożeniu raportu Jolanta Lis 2018-09-28 09:28:06