Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki głosowania - Gmina Chojna Teresa Będzak 2019-06-04 12:16:39
Wyniki głosowania - Gmina Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-04 12:15:39
Wyniki głosowania - Gmina Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-04 12:14:16
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:42:31
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:39:16
Raport o stanie Gminy Chojna za 2018 rok Agnieszka Jaz 2019-06-04 10:34:37
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 3 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:54:52
nagranie video z II sesji 29.11.2018 Teresa Będzak 2019-06-03 09:25:03
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:24:18
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-03 09:16:39
nagranie video z IX sesji 30.05.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-06-03 09:15:51
VIII SESJA - 25.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:12:29
IX SESJA - 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:12:15
VIII SESJA - 25.04.2019 r. Teresa Będzak 2019-06-03 09:11:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 25 na funkcję usługową w zakresie usług oświaty oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku na terenie części działki nr 38/191, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 8 Joanna Turkiewicz 2019-05-30 10:04:20
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-29 15:15:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:40:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:38:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-28 12:10:48
Postanowienie Nr 210/2019, Nr 211/2019 i Nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych Nr 1, Nr 7 i Nr 9 w gminie Chojna Teresa Będzak 2019-05-24 17:59:45
Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych i głosowania w obwodach Teresa Będzak 2019-05-24 16:02:22
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Chojna Teresa Będzak 2019-05-24 15:58:44
Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Teresa Będzak 2019-05-24 13:19:23
Zarządzenie nr 118/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:50:17
ZARZĄDZENIE Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:46:34
Zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 10:02:05
Zarządzenie nr 115/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:51:30
Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego liściastego pozyskanego podczas wycinki drzew na gruntach Gminy Chojna Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:48:12
Zarządzenie nr 113/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:46:58
Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:43:32
Zarządzenie nr 111/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:42:16
Zarządzenie nr 110/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:39:05
Zarządzenie nr 109/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:35:13
Zarządzenie nr 108/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:15:32
Zarządzenie nr 107/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:12:04
Zarządzenie nr 106/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Chojna, które w wyznaczonym terminie i miejscu mimo wezwania nie dopełniły obowiązku stawienia się bez uzasadnionej przyczyny. Magdalena Hybiak 2019-05-24 09:02:02
Porządek obrad i materiały na sesję Teresa Będzak 2019-05-23 16:57:25
Porządek obrad i materiały na posiedzenie wspólne stałych Komisji Teresa Będzak 2019-05-23 16:55:15
Sesja IX 30.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-05-23 16:53:31
ZARZĄDZENIE Nr 105/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środków trwałych, które uległy amortyzacji i są na stanie poszczególnych jednostek OSP. Magdalena Hybiak 2019-05-23 15:08:42