herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 852/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-05-17 09:39:06
ZARZĄDZENIE Nr 852/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-05-17 09:38:36
kwiecień 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-05-17 09:36:29
Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 98/5 o pow.0,0887 ha, położonej w obrębie 5 miasta Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-05-17 09:07:10
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-05-14 08:46:03
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:33:29
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska.zęść nr 1). - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:32:35
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska.zęść nr 1). - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:32:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 355 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:24:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:19:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:17:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:15:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki 38/92 o pow. 7 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:08:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 10 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 13:02:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 12 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-05-11 12:58:55
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Magdalena Andrzejewska 2018-05-11 12:08:39
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem związanym z przebudową i modernizacją kotłowni węglowej w Filii Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Lisim Polu oraz modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lisim Polu Piotr Radziszewski 2018-05-08 11:07:36
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin Paulina Andreatto-Król 2018-05-08 10:41:51
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin Paulina Andreatto-Król 2018-05-08 10:41:43
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 07.05.2018 r. do 28.05.2018 r. Teresa Będzak 2018-05-07 14:52:46
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK Paweł Zatorski 2018-05-07 13:41:29
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK Paweł Zatorski 2018-05-07 13:35:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Aneta Brzezińska 2018-05-07 11:50:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna 2017 Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:19:59
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za lata 2014-2016 Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:19:42
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:13:16
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:13:14
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:12:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna 2017 Paulina Turkiewicz 2018-05-02 10:11:49
P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2018 r. Teresa Będzak 2018-04-30 10:59:10
P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. Teresa Będzak 2018-04-30 10:57:20
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojna Agnieszka Jaz 2018-04-27 14:45:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 518, położonej w Lisim Polu. Anna Andreatto 2018-04-27 13:38:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 85/2, położonej w Grzybnie. Anna Andreatto 2018-04-27 13:37:06
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Paulina Andreatto-Król 2018-04-27 13:20:59
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna 2017 Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:49:21
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:45:46
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:45:40
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 61 o pow. 0,89 ha, położonej w obrębie Krzymów gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00045564/4. Renata Downar-Szumiło 2018-04-27 11:32:50
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/283 o pow. 0,9945 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00049758/9. Renata Downar-Szumiło 2018-04-27 11:29:19