Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XVIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna. Teresa Będzak 2020-04-24 09:15:41
Zarządzenie nr 428/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt przedszkola oraz szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Chojna. Magdalena Hybiak 2020-04-24 09:12:14
UCHWAŁA Nr XVIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chojna na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Chojna, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Teresa Będzak 2020-04-24 09:11:36
UCHWAŁA Nr XVIII/141/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 23/4 Gmina Chojna na rzecz najemcy. Teresa Będzak 2020-04-24 09:08:06
UCHWAŁA Nr XVIII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna. Teresa Będzak 2020-04-24 09:05:18
UCHWAŁA Nr XVIII/139/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. Teresa Będzak 2020-04-24 09:03:46
Zarządzenie nr 427/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok. Magdalena Hybiak 2020-04-24 09:01:18
UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. Teresa Będzak 2020-04-24 08:59:48
UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Teresa Będzak 2020-04-24 08:55:05
XVIII SESJA 16.04.2020 R. Teresa Będzak 2020-04-24 08:50:56
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-04-24 00:27:21
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-04-24 00:26:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działki nr 36/221, 36/294, 36/231 i 36/227 o łącznej powierzchni 193,5134 ha w obrebie 8 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-04-23 11:53:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działki nr 36/221, 36/294, 36/231 i 36/227 o łącznej powierzchni 193,5134 ha w obrebie 8 m. Chojna. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-04-23 11:51:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działki nr 36/221, 36/294, 36/231 i 36/227 o łącznej powierzchni 193,5134 ha w obrebie 8 m. Chojna. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-04-23 11:49:41
Informacja dla wyborców sprawie zaświadczeń i pełnomocnictw do głosowania Teresa Będzak 2020-04-23 11:41:21
Informacja dla wyborców sprawie zaświadczeń i pełnomocnictw do głosowania Teresa Będzak 2020-04-23 11:40:30
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 1 kwietnia 2020 r. Teresa Będzak 2020-04-23 08:21:04
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 1 kwietnia 2020 r. Teresa Będzak 2020-04-23 08:20:10
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 1 kwietnia 2020 r. Teresa Będzak 2020-04-23 08:17:19
nagranie video z XVIII sesji 16.04.2020 r. Teresa Będzak 2020-04-22 14:43:46
XVIII SESJA - 16.04.2020 r. Teresa Będzak 2020-04-22 14:41:37
PSZOK zamknięty do odwołania ! Aneta Brzezińska 2020-04-21 12:45:01
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-04-21 09:03:18
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem Bartosz Dłubak 2020-04-20 13:49:30
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem Bartosz Dłubak 2020-04-20 13:39:27
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Bartosz Dłubak 2020-04-20 13:33:58
Zawiadomienie o wyborze oferty Bartosz Dłubak 2020-04-17 12:31:36
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - "Zakup 15 fabrycznie nowych komputerów dla Urzędu Miejskiego w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-04-16 14:31:27
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-04-15 14:15:08
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Teresa Będzak 2020-04-15 08:49:40
Materiały na sesję, która odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 Teresa Będzak 2020-04-09 14:49:47
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie, które odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 Teresa Będzak 2020-04-09 14:48:42
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - "Zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office" Bartosz Dłubak 2020-04-09 14:46:06
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - "Na zakup i dostawę 15 fabrycznie nowych komputerów dla Urzedu Miejskiego w Chojnie" Bartosz Dłubak 2020-04-09 14:44:59
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-04-09 14:40:18
Materiały na sesję, która odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 Teresa Będzak 2020-04-09 13:50:00
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie, które odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 Teresa Będzak 2020-04-09 13:48:40
Sesja XVIII 16.04.2020 r. Teresa Będzak 2020-04-09 13:45:54
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-04-09 13:41:34