Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 12:11:07
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 r. Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 12:10:21
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok Bartosz Dłubak 2019-01-02 12:08:59
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 12:07:07
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 12:04:40
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 12:02:19
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Bartosz Dłubak 2019-01-02 11:59:38
IV SESJA - 27.12.2018 R. Justyna Wiluszyńska 2019-01-02 11:56:01
Podatki i opłaty na 2019 r. Bartosz Dłubak 2019-01-02 11:54:55
Podatki i opłaty na 2018 r. Bartosz Dłubak 2019-01-02 11:54:21
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 154/1 o pow.0,37ha, położonej w obrebie Rurka Aneta Brzezińska 2019-01-02 08:19:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 36/81 o pow.0,7502ha, obręb 8m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-02 08:19:07
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 36/81 o pow.0,7502ha, obręb 8m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-02 08:16:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 36/81 o pow.0,7502ha, obręb 8m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-02 08:13:57
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2018-12-31 09:58:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-12-31 09:54:24
Stoki budynek nr 12 5.11.2018 r. Paulina Turkiewicz 2018-12-31 08:09:51
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie oraz pracowników szkół podstawowych i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Piotr Radziszewski 2018-12-28 08:33:19
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na wolne stanowisko pracy referent ds. promocji zdrowia i sekretarka w Dziale Promocji Zdrowia Piotr Radziszewski 2018-12-28 08:31:18
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na wolne stanowisko pracy referent ds. promocji zdrowia i sekretarka w Dziale Promocji Zdrowia. Piotr Radziszewski 2018-12-28 08:28:01
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:27:35
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) Teresa Będzak 2018-12-27 10:24:07
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:23:52
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:22:54
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:21:55
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:21:14
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:19:30
Transmisja obrad III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie (13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-27 10:17:35
nagranie video z III sesji 13.12.2028 Teresa Będzak 2018-12-27 10:03:53
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu IV pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Piotr Radziszewski 2018-12-24 13:14:05
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 13:02:51
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:57:21
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów artystycznych do: Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:53:34
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Piotr Radziszewski 2018-12-24 12:51:11
Druk nr 15 zmiana przedstawiciela w DOUZELAGE Teresa Będzak 2018-12-21 14:57:02
Lotnisko 30.11.2018 Paulina Turkiewicz 2018-12-21 14:56:21
Druk nr 14 zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji - załącznik w formie papierowej do wglądu w Biurze Rady Teresa Będzak 2018-12-21 14:55:38
Druk nr 13 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2019-2026 Teresa Będzak 2018-12-21 14:54:11
Druk nr 12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok Teresa Będzak 2018-12-21 14:45:18
Druk nr 11 - brak materiałów Justyna Wiluszyńska 2018-12-21 13:27:41