Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-04-09 12:48:17
Zarządzenie nr 400/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2020 r. na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na ternie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-04-07 15:56:10
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-04-07 15:55:54
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-04-07 15:55:33
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-04-07 14:41:55
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Bartosz Dłubak 2020-04-07 14:40:46
Informacja o wynikach naboru dowozy Piotr Radziszewski 2020-04-06 14:43:46
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2019 rok Piotr Radziszewski 2020-04-06 12:21:47
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna Bartosz Dłubak 2020-04-03 14:39:00
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:42:05
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na komputery stacjonarne Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:34:55
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na komputery stacjonarne Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:33:44
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:19:09
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:05:09
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:04:17
Zapytanie ofertowe na oprogramowanie biurowe Bartosz Dłubak 2020-04-03 13:03:37
Dane teleadresowe Piotr Radziszewski 2020-03-31 12:29:31
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Aneta Brzezińska 2020-03-31 08:35:50
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Aneta Brzezińska 2020-03-31 08:25:49
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Aneta Brzezińska 2020-03-31 08:23:54
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Aneta Brzezińska 2020-03-31 08:19:56
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Teresa Będzak 2020-03-30 15:00:05
Zarządzenie Nr 421/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-03-30 14:48:18
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-27 13:27:52
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-27 13:26:49
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-26 15:30:47
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. Bartosz Dłubak 2020-03-26 14:32:10
odpowiedź na zapytanie DIR-0003.109.03.2020.DS Teresa Będzak 2020-03-26 13:17:20
nagranie video z XVII sesji 27.02.2020 r. Teresa Będzak 2020-03-26 13:08:59
nagranie video z XVI sesji 30.12.2019 r. Teresa Będzak 2020-03-26 13:05:19
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 216/6, 216/8, 216/9, 216/10, 216/11 i 216/13 wraz z udziałami do 1/6 części w działkach nr 217/7 i 216/12 (drogi wewnętrzne), położonych w obrębie Lisie Pole gm. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-03-26 09:03:17
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27.02.2020 r. Teresa Będzak 2020-03-25 15:16:35
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30.12.2019 r. Teresa Będzak 2020-03-25 15:13:44
XVII SESJA - 27.02.2020 r. Teresa Będzak 2020-03-25 15:08:47
XVI SESJA - 30.12.2019 r. Teresa Będzak 2020-03-25 15:07:57
Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym Bartosz Dłubak 2020-03-24 13:26:51
Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami Bartosz Dłubak 2020-03-24 13:17:08
Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie Bartosz Dłubak 2020-03-24 13:12:28
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chojnie obowiązujący od 27 marca 2019 r. Bartosz Dłubak 2020-03-24 12:56:26
Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym Bartosz Dłubak 2020-03-24 12:44:32