herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Teresa Będzak 2018-09-15 13:05:32
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Teresa Będzak 2018-09-15 13:05:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2018-09-14 14:42:54
Ogłoszenie o naborze - starszy informatyk Monika Adamczyk 2018-09-14 14:39:23
Ważne informacje dla wyborców Teresa Będzak 2018-09-14 13:52:24
Informacja o II turze odbioru odpadów gabarytowych Paulina Turkiewicz 2018-09-14 10:28:14
Informacja o II turze odbioru odpadów gabarytowych Paulina Turkiewicz 2018-09-14 10:25:34
Informacja o II turze odbioru odpadów gabarytowych Paulina Turkiewicz 2018-09-14 10:24:32
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-09-14 10:22:16
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-09-14 10:22:11
Postanowienie Komisarza o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie Teresa Będzak 2018-09-14 09:24:55
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. nr BT42967 Chojna Centrum na baszcie, zlokalizowanej na terenie działki nr 118/3 przy ul. Podmurze w Chojnie, w obrębie 6 m. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-14 09:13:58
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie działki nr: 173/18 położonej w Starym Objezierzu. Anna Andreatto 2018-09-14 09:09:49
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie Teresa Będzak 2018-09-14 08:49:23
INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-09-14 08:46:51
UCHWAŁA NR CCCXLVII.608.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2018 r. Agnieszka Jaz 2018-09-13 09:46:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:38:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 150 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:36:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:32:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:28:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 30 m2 w obrębie Lisie Pole. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:06:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:01:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:52:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:20:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:19:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:19:38
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-09-12 11:21:46
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-09-12 11:21:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:31:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Anna Andreatto 2018-09-12 10:30:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Anna Andreatto 2018-09-12 10:30:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:07:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:06:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:06:20
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-09-12 08:17:00
INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-09-11 15:15:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:10:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:10:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:01:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-09-10 13:58:40