Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:11:12
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:10:11
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:08:29
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:07:35
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:05:20
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022. Magdalena Andrzejewska 2019-11-25 15:04:19
XIV SESJA - 07.11.2019 r. Teresa Będzak 2019-11-25 11:51:20
nagranie video z XIV sesji 07.11.2019 r. Teresa Będzak 2019-11-25 11:49:43
XIV SESJA - 07.11.2019 r. Teresa Będzak 2019-11-25 11:46:40
Materiały na sesję, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00 Teresa Będzak 2019-11-22 13:05:03
Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 13:00 Teresa Będzak 2019-11-22 13:01:40
Sesja XV 28.11.2019 r. Teresa Będzak 2019-11-22 12:59:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod cztery boksy na kontenery na odpady komunalne - część działki nr 158/2, w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego (2 boksy), część działki nr 105/1 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka i część działki nr 19/7 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Aneta Brzezińska 2019-11-22 08:14:00
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi doręczania korespondencji na terenie miasta Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-21 14:19:46
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-11-20 14:24:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . Bartosz Dłubak 2019-11-18 16:24:26
Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. organizacji oświaty i sekretariatu w dziale administracyjno - organizacyjnym Bartosz Dłubak 2019-11-18 12:29:08
Zarządzenie nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 15:02:57
Zarządzenie nr 306/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 15:00:05
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:55:31
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:53:35
Zarządzenie nr 303/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:51:32
Zarządzenie nr 302/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:49:01
Zarządzenie nr 301/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:46:36
Zarządzenie nr 300/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie wicedyrektorów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:43:32
Zarządzenie nr 299/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:40:50
Zarządzenie nr 298/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany w roku szkolnym 2018/2019 tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:38:12
Zarządzenie nr 297/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:35:12
Zarządzenie nr 296/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:31:10
Zarządzenie nr 295/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:28:52
Zarządzenie nr 294/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. "Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)". Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:11:09
Zarządzenie nr 293/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:08:01
Zarządzenie nr 292/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 14:00:17
Zarządzenie nr 291/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:57:46
Zarządzenie nr 290/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:52:55
Zarządzenie nr 289/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:49:36
Zarządzenie nr 288/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:47:09
Zarządzenie nr 287/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:44:59
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:43:10
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-15 13:40:43