herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 190 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:27:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:23:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 12:19:29
wykazy - dokument usunięty Łukasz Malaga 2018-06-08 10:57:00
wykazy - dokument usunięty Łukasz Malaga 2018-06-08 10:55:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Łukasz Malaga 2018-06-08 10:49:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:49:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:47:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:28:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:23:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:22:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-06-08 10:21:55
Regulamin Udzielania zamowień w Urzędzie Miejskim w Chojnie Magdalena Andrzejewska 2018-06-07 14:08:26
U/VI/BPI-05 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI Łukasz Malaga 2018-06-07 14:04:06
U/VI/BPI-05 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI Łukasz Malaga 2018-06-07 14:03:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych - nieruchomość oznaczona numerem działki 154/1 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Rurka gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:59:48
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/280 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:56:19
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:53:42
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:51:55
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/276 o pow. 0,0755 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków działki przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:50:07
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:49:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/274 o pow. 0,0741 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków działki przyległej. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:48:21
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych - nieruchomość oznaczona numerem działki 154/1 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Rurka gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-06-06 14:44:17
ZAPYTANIE OFERTOWE ?Sukcesywna dostawa mrożonek i mrożonych ryb do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Dyrektorzy wyżej wymienionych szkół 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 12 zapraszają do złożenia propozycji cenowej na dostarczenie mrożonek i mrożonych ryb dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Beata Rybicka 2018-06-05 14:58:33
ZAPYTANIE OFERTOWE- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie. Beata Rybicka 2018-06-04 13:29:08
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Magdalena Andrzejewska 2018-06-04 12:20:14
Radosław Stec - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-06-01 11:22:54
Piotr Żebrowski - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-06-01 11:22:23
Bronisław Krzyżanowski Łukasz Malaga 2018-06-01 11:21:35
Bartosz Michno Łukasz Malaga 2018-06-01 11:21:01
Elżbieta Lach Łukasz Malaga 2018-06-01 11:20:20
Henryk Kłapouch Łukasz Malaga 2018-06-01 11:19:16
Jacek Prus Łukasz Malaga 2018-06-01 11:18:44
Mirosława Buko Łukasz Malaga 2018-06-01 11:18:12
Michał Burak Łukasz Malaga 2018-06-01 11:17:42