Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Teresa Będzak 2019-01-15 12:24:32
Rok 2018 - 2019 Teresa Będzak 2019-01-15 12:24:02
Rok 2018 - 2019 Teresa Będzak 2019-01-15 12:23:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 127/2 o pow. 0,57 ha w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:33:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 168/2 o pow. 0,75 ha w obrębie Czartoryja. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:28:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:21:04
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/92 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. Małgorzata Lewczuk 2019-01-14 10:18:09
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Bartosz Dłubak 2019-01-11 11:40:17
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018 - 2023 Bartosz Dłubak 2019-01-11 11:37:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:57:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:55:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2019-01-11 10:55:18
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-11 09:51:13
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Bartosz Dłubak 2019-01-11 08:01:15
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-01-10 15:05:11
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dn. 27 grudnia 2018 roku Joanna Turkiewicz 2019-01-10 13:23:22
Zaproszenie do składania ofert na doręczanie korespondencji na terenie miasta Chojna (goniec) Agnieszka Jaz 2019-01-10 12:29:44
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:30:58
- dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:28:17
- dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-01-10 10:28:09
Marcin Pisanko - z-ca Burmistrza Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:36:19
Marcin Pisanko - Barbara Rawecka - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:35:31
Marcin Pisanko - Barbara Rawecka - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:34:38
Adam Fedorowicz - Burmistrz Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:32:41
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:01:33
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:01:02
Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:00:50
Zbigniew Hippmann - Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 13:00:32
Zbigniew Hippmann - Zbigniew Hippmann - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o. o. - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:59:22
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:59:09
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:58:55
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:33:55
- dokument usunięty Bartosz Dłubak 2019-01-09 12:31:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2019-01-09 08:15:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Monika Adamczyk 2019-01-09 08:14:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie Monika Adamczyk 2019-01-09 08:13:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.9.2018 z dn. 03.01.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Joanna Turkiewicz 2019-01-08 14:58:47
NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE Paulina Turkiewicz 2019-01-08 12:59:09
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 - 2026 Agnieszka Jaz 2019-01-04 13:22:39
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2019-01-04 13:20:46