herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 240 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 13:17:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 13:15:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 160 o pow. 31 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 13:08:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 67/22 o pow. 5 m2 w obrębie Graniczna. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 13:06:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 32 m2 wobrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 13:04:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 174 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Szkolna. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:59:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow.15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:55:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:53:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:49:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:49:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:47:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:27:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 160 o pow. 12 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:21:08
Paulina Turkiewicz 2018-04-13 12:01:37
Jolanta Lis 2018-04-13 11:53:54
Jolanta Lis 2018-04-13 11:53:37
Jolanta Lis 2018-04-13 11:52:54
Zapytanie ofertowe zabiegi pielęgnacyjne drzew Jolanta Lis 2018-04-13 11:48:33
Zapytanie ofertowe zabiegi pielęgnacyjne drzew Jolanta Lis 2018-04-13 11:47:58
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-04-12 14:48:32
ODWOŁANIE PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszklanego nr 2 położonego w Lisim Polu 82 Aneta Brzezińska 2018-04-12 11:14:49
Petycja w sprawie odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:46:58
Petycja nr 152.1.2018 - dot. odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:45:38
Petycja nr 152.1.2018 - dot. odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:44:27
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:34:15
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:33:48
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej Monika Adamczyk 2018-04-12 08:33:23
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach Monika Adamczyk 2018-04-12 08:30:33
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:27:11
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:18:56
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej Monika Adamczyk 2018-04-12 08:13:12
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Aktywne poszukiwanie pracy" dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:55:25
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 15 uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:51:19
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 15 uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:50:40
Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:39:27
Odpady wielkogabarytowe Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:34:29
Odpady wielkogabarytowe Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:33:51
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:14:17
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:12:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:12:17