Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Honorowy Patronat - zakładka menu usunięta Bartosz Dłubak 2020-03-24 12:43:46
Honorowy Patronat (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2020-03-24 12:43:37
Zarządzenie nr 426/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:34:03
Zarządzenie nr 425/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:31:33
Zarządzenie nr 424/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:28:43
Zarządzenie nr 423/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:22:14
Zarządzenie nr 422/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:17:32
Zarządzenie nr 421/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:14:05
Zarządzenie nr 420/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:10:07
Zarządzenie nr 419/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:07:18
Zarządzenie nr 418/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:03:32
Zarządzenie nr 417/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026. Magdalena Hybiak 2020-03-24 12:00:05
Zarządzenie nr 416/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw oraz określenia zakresów ich obowiązków Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:52:16
Zarządzenie nr 415/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:49:39
Zarządzenie nr 414/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:45:16
Zarządzenie nr 413/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:37:28
Zarządzenie nr 412/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:33:45
Zarządzenie nr 411/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:18:00
Zarządzenie nr 411/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:17:25
marzec 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 11:01:40
Zarządzenie nr 410/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:57:55
Zarządzenie nr 409/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2020 rok do Uchwały nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:49:56
Zarządzenie nr 408/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:39:22
Zarządzenie nr 407/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:36:00
Zarządzenie nr 406/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za najem świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:32:29
Zarządzenie nr 405/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:29:42
Zarządzenie nr 404/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:25:10
Zarządzenie nr 403/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:21:58
Zarządzenie nr 402/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rol szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:19:17
Zarządzenie nr 401/2020 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:16:02
Zarządzenie nr 400/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 10:02:56
Zarządzenie nr 399/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-03-24 09:59:34
Zarządzenie nr 398/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie używania służbowego pojazdu samochodowego w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-03-24 09:53:48
Zarządzenie nr 397/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2020-03-24 09:50:45
Zarządzenie nr 396/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie w miesiącu sierpniu 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-03-24 09:36:22
Zarządzenie nr 395/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. Magdalena Hybiak 2020-03-24 09:30:28
Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym Bartosz Dłubak 2020-03-24 09:17:14
Honorowy Patronat (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2020-03-24 09:10:44
Honorowy Patronat (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2020-03-24 09:07:00
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-24 08:04:47