Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow. 0,31 ha, położoną w obrębie Strzelczyn, gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041409/2. Barbara Krygiel 2019-02-21 12:49:53
ZARZĄDZENIE Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 11:08:06
ZARZĄDZENIE Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2019 do Uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2019. Magdalena Hybiak 2019-02-21 10:16:59
ZARZĄDZENIE Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Magdalena Hybiak 2019-02-21 10:11:58
ZARZĄDZENIE Nr 32/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:17:15
ZARZĄDZENIE Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:16:24
ZARZĄDZENIE Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:15:40
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:14:43
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:14:06
styczeń 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:12:26
Zarządzenia Burmistrza 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-21 09:12:13
ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 3 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 MARCA 2019 R. Teresa Będzak 2019-02-20 14:45:17
ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 3 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 MARCA 2019 R. Teresa Będzak 2019-02-20 14:41:21
ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA Teresa Będzak 2019-02-20 14:20:15
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:14:47
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:13:12
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO Bartosz Dłubak 2019-02-19 14:12:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna Teresa Będzak 2019-02-18 09:38:56
Radosław Karwan Bartosz Dłubak 2019-02-14 11:34:11
Kamienny Jaz 13.002.2019 r Paulina Turkiewicz 2019-02-13 11:23:53
Krzymów 13.02.2019 Paulina Turkiewicz 2019-02-13 11:22:32
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:38:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: Asystent Rodziny Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:29:19
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: Asystent Rodziny Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:28:06
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:26:55
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale kadrowo-organizacyjnym Bartosz Dłubak 2019-02-12 13:25:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej numerem działki 42/4 położonej w obrębie 2 miasta Chojna o pow. 0,0894 ha wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 ( droga wewnętrzna) położonej w obrębie 2 miasta Chojna o pow.0,0959 ha, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Barbara Krygiel 2019-02-12 10:04:11
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 11 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-02-12 07:37:10
ZARZĄDZENIE Nr 28/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania likwidatora samorządowego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie" z siedzibą w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:40:39
ZARZĄDZENIE Nr 27/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:37:22
ZARZĄDZENIE Nr 26/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:34:31
ZARZĄDZENIE Nr 25/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:27:49
ZARZĄDZENIE Nr 24/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:25:15
ZARZĄDZENIE Nr 23/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 12:22:26
ZARZĄDZENIE Nr 22/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:38:49
ZARZĄDZENIE Nr 21/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej dla nauczycieli i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:37:59
ZARZĄDZENIE Nr 20/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej dla nauczycieli i pracowników obsługi w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:37:13
ZARZĄDZENIE Nr 19/VIII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Krzymowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:36:30
ZARZĄDZENIE Nr 18/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej dla nauczycieli i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:35:41
ZARZĄDZENIE Nr 17/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-02-07 11:34:17