Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podsatwowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej zapraszają do złożenia  oferty cenowej na zakup i dostawę z rozładunkiem węgla kamiennego ,,orzech?? i węgla kamiennego ,,kostka?? do kotłowni w latach 2019-2020 r. Beata Rybicka 2018-12-18 15:21:43
załącznik do uchwały Nr III/12/2018 Lokalny Program Rewitalizacji - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 14:15:08
załącznik do uchwały Nr III/12/2018 Lokalny Program Rewitalizacji - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 14:04:25
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-18 14:01:26
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-18 13:56:10
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Teresa Będzak 2018-12-18 13:54:37
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu IV pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2018-12-18 13:48:57
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Teresa Będzak 2018-12-18 13:45:18
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-18 13:29:28
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-18 13:25:37
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Teresa Będzak 2018-12-18 13:23:29
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-18 13:21:46
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 8/18 na rzecz najemcy Teresa Będzak 2018-12-18 13:17:18
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia odstępujacego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawiadomienie o zebranych materiałach Jolanta Lis 2018-12-18 13:03:12
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 Teresa Będzak 2018-12-18 13:02:36
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia odstępujacego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawiadomienie o zebranych materiałach Jolanta Lis 2018-12-18 13:01:37
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 Teresa Będzak 2018-12-18 12:47:01
UCHWAŁA Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023. Teresa Będzak 2018-12-18 12:08:33
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy Teresa Będzak 2018-12-18 11:50:23
III SESJA - 13.12.2018 R. Teresa Będzak 2018-12-18 11:41:22
Głosowania imienne z III sesji (13.12.2018 r.) Teresa Będzak 2018-12-18 10:45:55
Imienne wykazy głosowań z III sesji 13.12.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-18 10:45:16
Głosowania imienne z III sesji (13.12.2018 r.) Teresa Będzak 2018-12-18 10:43:46
Głosowania imienne z III sesji(13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 10:43:21
Głosowania imienne z III sesji(13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 10:40:56
Głosowania imienne z III sesji(13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 10:39:51
Głosowania imienne z III sesji(13.12.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-18 10:38:26
Protokół z II sesji 29.11.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-18 09:12:28
III SESJA - 13.12.2018 R. Teresa Będzak 2018-12-18 09:06:49
Chojna ul. Barwicka, Gimnazjum Chojna 15.12.2018 Paulina Turkiewicz 2018-12-17 11:38:19
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Beata Rybicka 2018-12-14 15:13:44
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Beata Rybicka 2018-12-14 13:52:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zamiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Monika Adamczyk 2018-12-14 13:21:53
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów artystycznych do: Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Beata Rybicka 2018-12-14 12:57:57
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do: Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Szkoły Podstawowej w Brwicach, Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie roku 2019?? Beata Rybicka 2018-12-14 12:30:38
Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podsatwowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej zapraszają do złożenia  oferty cenowej na zakup i dostawę z rozładunkiem węgla kamiennego ,,orzech?? i węgla kamiennego ,,kostka?? do kotłowni w latach 2019-2020 r. Beata Rybicka 2018-12-14 11:46:15
ZARZĄDZENIE Nr 8/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. - dokument usunięty Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:38:53
ZARZĄDZENIE Nr 7/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:26:08
ZARZĄDZENIE Nr 6/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 497/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2017 r. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:12:32
ZARZĄDZENIE Nr 5/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:11:44