Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-23 13:24:45
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-23 13:23:37
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Aneta Brzezińska 2020-03-23 12:32:41
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. Bartosz Dłubak 2020-03-20 11:14:56
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-19 13:18:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy o pow. 171,53 m2 położony w Chojnie, przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem na cele medyczne ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji. Aneta Brzezińska 2020-03-19 10:02:43
Oferta realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację turnusu rehabilitacyjnego Bartosz Dłubak 2020-03-19 09:49:05
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-18 14:52:36
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy w dziale administracyjno-gospodarczym w na wolne stanowisko pracy ds. koordynowania dowozów Piotr Radziszewski 2020-03-18 11:55:16
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata do pracy w dziale administracyjno-gospodarczym w na wolne stanowisko pracy ds. koordynowania dowozów Piotr Radziszewski 2020-03-18 11:49:43
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-17 12:03:31
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-16 11:35:01
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-16 10:04:32
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-13 14:00:39
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:58:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:58:23
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:58:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:57:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:56:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-13 13:54:52
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-13 13:25:26
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-13 11:56:00
Informacja odnośnie obowiązku segregacji odpadów komunalnych Aneta Brzezińska 2020-03-12 15:06:28
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2020-03-12 15:05:35
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2020 Aneta Brzezińska 2020-03-12 15:04:07
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Aneta Brzezińska 2020-03-12 14:58:58
Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Aneta Brzezińska 2020-03-12 14:58:43
W dniu 2 listopada 2019 r. PSZOK nieczynny Aneta Brzezińska 2020-03-12 14:58:12
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2020 Aneta Brzezińska 2020-03-12 14:50:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-11 14:28:00
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-11 14:27:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 145/26 w obrębie Grzybno, cz. działki nr 38/6, 38/86, 38/81i 38/191 w obrębie 8 m. Chojna, cz. działki nr 195/11 i 150/7 w obrębie 6 m. Chojna, cz. działki nr 412/2 i 143/11 w obrębie 3 m. Chojna, cz. działki nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, cz. działki nr 291/22 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2020-03-11 11:58:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 145/26 w obrębie Grzybno, cz. działki nr 38/6, 38/86, 38/81i 38/191 w obrębie 8 m. Chojna, cz. działki nr 195/11 i 150/7 w obrębie 6 m. Chojna, cz. działki nr 412/2 i 143/11 w obrębie 3 m. Chojna, cz. działki nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, cz. działki nr 291/22 w obrębie Godków. Aneta Brzezińska 2020-03-11 11:40:19
Nr 1/2020 zapytanie z dnia 03.03.2020 r. Teresa Będzak 2020-03-10 14:00:06
Nr 1/2020 Halina Szczygieł Teresa Będzak 2020-03-10 13:56:23
Rok 2020 Teresa Będzak 2020-03-10 13:55:22
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2020-03-10 13:53:28
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:20:56
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:16:38
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-09 09:13:25