Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 271/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:36:33
Zarządzenie nr 270/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:33:23
Zarządzenie nr 269/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:30:56
Zarządzenie nr 268/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:28:32
Zarządzenie nr 267/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:26:04
Zarządzenie nr 266/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:24:04
Zarządzenie nr 265/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r.l w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:20:49
Zarządzenie nr 264/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:07:56
Zarządzenie nr 263/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:04:34
Zarządzenie nr 262/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-13 10:00:47
ZARZĄDZENIE Nr 242/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:51:22
Zarządzenie Nr 243/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chojna oraz sprawowania opieki w czasie przewozów. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:50:52
ZARZĄDZENIE Nr 244/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie unieważnienia postepowania dotyczącego zadania pn. ?Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy ? 2 obiekty, wariant rozszerzony ? 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna?. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:49:38
ZARZĄDZENIE Nr 245/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprawdzenia Strategii/ Programu Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019/2027. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:48:17
ZARZĄDZENIE Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:47:20
ZARZĄDZENIE Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:46:29
ZARZĄDZENIE Nr 248/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:45:20
ZARZADZENIE Nr 251/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:39:36
ZARZADZENIE Nr 252/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii kandydatury kierownika świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:38:56
ZARZADZENIE Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:38:20
ZARZĄDZENIE Nr 254/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 Szkół Podstawowych i Bajkowego Przedszkola Miejskiego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:37:25
ZARZĄDZENIE Nr 261/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:35:33
ZARZĄDZENIE Nr 260/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:34:54
ZARZADZENIE Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na kierownika Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 Szkoła Filialna w Lisim Polu, Lisie Pole 129. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:33:58
ZARZADZENIE Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:32:15
ZARZĄDZENIE Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: zgody na dodatkowe zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:30:55
ZARZĄDZENIE NR 256/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:29:58
Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:26:35
2012 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:14
2011 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:10
2010 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:55:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:54:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:50:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:35:54
Informacja o II turze odbioru odpadów gabarytowych - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:41:23
Odpady wielkogabarytowe - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:27
HARMONOGRAM 2018- GMINA CHOJNA- Selektywne - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:13
HARMONOGRAM 2018- GMINA CHOJNA-Zmieszane - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:09
HARMONOGRAM 2017 - GMINA CHOJNA - Selektywne - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:05