Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 4/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:10:50
ZARZĄDZENIE Nr 3/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:07:55
ZARZĄDZENIE Nr 2/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20.11.2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:05:29
ZARZĄDZENIE Nr 1/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza. Magdalena Hybiak 2018-12-14 11:01:56
ZARZĄDZENIE Nr 1112/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:56:28
ZARZĄDZENIE Nr 1111/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:52:57
ZARZĄDZENIE Nr 1110/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLIX/371/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:50:30
ZARZĄDZENIE Nr 1109/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:36:04
ZARZĄDZENIE Nr 1108/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:31:59
ZARZĄDZENIE Nr 1107/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:31:02
ZARZĄDZENIE Nr 1106/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:29:36
Zarządzenie Nr 1105/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:23:36
ZARZĄDZENIE Nr 1104/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:20:57
ZARZĄDZENIE Nr 1103/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:14:07
ZARZĄDZENIE Nr 1103/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:13:39
UCHWAŁA NR CDLXVII.898.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 ? 2026 Agnieszka Jaz 2018-12-14 10:12:07
UCHWAŁA NR CDLXVII.897.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2018-12-14 10:10:42
UCHWAŁA NR CDLXVII.896.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2019 rok Agnieszka Jaz 2018-12-14 10:07:25
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Agnieszka Jaz 2018-12-14 10:05:33
Informacje dotyczące budżetu za 2019 rok Agnieszka Jaz 2018-12-14 10:04:28
listopad 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-12-14 10:04:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 154/1 o pow.0,37ha, położonej w obrebie Rurka Aneta Brzezińska 2018-12-13 13:57:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 98/4 o pow.0,0842ha wraz z udziałem do 1/4 w działce drogowej nr 98/3 o pow.0,1075ha, obr.5m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-12-13 13:56:28
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, położonego w Chojnie przy ul.Kościuszki 7, działka nr 195/5 o pow.0,0512ha, obr.6m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-12-13 13:52:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 154/1 o pow.0,37ha, położonej w obrebie Rurka Aneta Brzezińska 2018-12-13 13:49:53
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 36/81 o pow.0,7502ha, obręb 8m.Chojna Aneta Brzezińska 2018-12-13 13:47:32
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-12-12 17:42:59
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-12-12 17:42:35
Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2018-12-12 17:41:04
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchmości z przeznaczeniem na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow.250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:17:18
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2, w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:13:38
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2, w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:11:55
Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Joanna Turkiewicz 2018-12-11 15:07:50
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Joanna Turkiewicz 2018-12-11 15:06:53
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023" Joanna Turkiewicz 2018-12-11 14:42:19
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023" Joanna Turkiewicz 2018-12-11 14:31:10
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu III pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2018-12-11 13:02:21
06.12.2018 r. Białęgi Paulina Turkiewicz 2018-12-11 08:11:23
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr niezabudowanej nr 229/1 o pow.0,36ha, położonej w Zatoni Dolnej Aneta Brzezińska 2018-12-11 07:56:32
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-wschodniego, w gminie Chojna Joanna Turkiewicz 2018-12-10 14:07:39