Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 688,2 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, działka nr 290, obręb Zatoń Dolna, gm. Chojna Jolanta Lis 2019-02-05 13:22:11
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Bartosz Dłubak 2019-02-05 09:37:30
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" Bartosz Dłubak 2019-02-05 09:35:24
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Paulina Turkiewicz 2019-02-05 07:41:28
Jolanta Lis 2019-02-04 13:37:12
Informacja o mozliwości utylizacji azbestu Jolanta Lis 2019-02-04 13:35:58
Informacja o mozliwości utylizacji azbestu Jolanta Lis 2019-02-04 13:35:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych o pow. 245 m2 wraz z dojazdem o pow. 200 m2, położony na działce nr 36/233 w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 14:03:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 348 o pow. 0,0825 ha w obrębie Nawodna. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:58:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:52:56
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 183/2 o pow. 472 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:48:45
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 342/1 o pow. 320 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:44:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:38:50
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol.Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2019-02-01 13:35:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-01-31 15:16:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-01-31 15:12:01
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-01-31 14:03:04
U/VI/SPL-01 Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bartosz Dłubak 2019-01-31 13:51:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, połozonego w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obreb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-31 10:51:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1a, połozonego w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7, w działce nr 195/5 o pow.0,0512ha, obreb 6m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-01-31 10:46:28
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Teresa Będzak 2019-01-30 14:49:03
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Teresa Będzak 2019-01-30 14:48:31
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Teresa Będzak 2019-01-30 14:47:28
UCHWAŁA Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna Teresa Będzak 2019-01-30 14:33:24
nagranie video z V sesji 24.01.2019 Teresa Będzak 2019-01-30 13:52:38
Imienne wykazy głosowań z V sesji 24.01.2019 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:47:26
Imienne wykazy głosowań z II sesji 24.01.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-01-30 13:47:08
Imienne wykazy głosowań z II sesji 24.01.2019 r. - dokument usunięty Teresa Będzak 2019-01-30 13:46:49
Imienne wykazy głosowań z V sesji 24.01.2019 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:45:39
Głosowania imienne z V sesji (24.01.2019 r.) Teresa Będzak 2019-01-30 13:40:45
V SESJA - 24.01.2019 R. Teresa Będzak 2019-01-30 13:38:54
Protokół z IV sesji 27.12.2018 r. Teresa Będzak 2019-01-30 13:31:51
Chojna-Lotnisko 30,01.2019 Paulina Turkiewicz 2019-01-30 12:52:26
UCHWAŁA NR XLV.95.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna Agnieszka Jaz 2019-01-30 10:27:34
UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:50:41
Uchwała NR V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:49:09
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:48:11
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:45:56
UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:43:57
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki Justyna Wiluszyńska 2019-01-28 09:40:30