Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-28 07:49:14
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:13:35
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:13:23
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:12:35
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:10:24
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:09:13
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:07:07
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:06:55
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:06:43
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:06:34
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:06:24
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:06:10
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:05:59
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:05:48
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:05:39
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:05:26
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:02:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-02-27 09:30:51
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:53:43
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:53:37
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:52:50
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:52:42
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:51:55
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:51:10
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:50:32
Miejska Służba Drogowa. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:49:52
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:49:22
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-26 14:48:45
Uchwała nr 28/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-02-26 13:37:49
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-02-26 13:35:31
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-02-26 13:33:41
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-02-26 13:32:22
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych Teresa Będzak 2020-02-26 13:27:55
załącznik do Uchwały nr 20 - wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych Teresa Będzak 2020-02-26 13:18:35
załącznik do Uchwały nr 20 - wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych Teresa Będzak 2020-02-26 13:17:10
Uchwała nr 20-2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 11-2019 PKW Teresa Będzak 2020-02-26 13:13:11
Uchwała tekst ujednolicony - Powoływanie obwodowych komisji Teresa Będzak 2020-02-26 13:11:37
Zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych Teresa Będzak 2020-02-26 13:07:04
Zniżka za posiadanie przydomowego kompostownika Aneta Brzezińska 2020-02-25 13:49:47
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Bartosz Dłubak 2020-02-25 13:32:43