Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu kontenerowego [cztery kontenery o wymiarach ok. 2,45m x 6,10m] z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Joanna Turkiewicz 2018-12-10 10:26:05
SOŁTYSI GMINY CHOJNA KADENCJA 2015-2019 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-07 09:06:07
Druk nr 11 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-07 09:03:48
Druk nr 11 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-07 09:03:20
Druk nr 10 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Teresa Będzak 2018-12-07 09:01:57
Druk nr 10 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Teresa Będzak 2018-12-07 09:01:27
Druk nr 9 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Teresa Będzak 2018-12-07 09:00:31
Druk nr 8 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:58:13
Druk nr 7 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:51:19
Petycja Nr 152.5.2018 w sprawie udzielania zamówień publicznych Monika Adamczyk 2018-12-07 08:50:31
Druk nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:48:48
Druk nr 6 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Teresa Będzak 2018-12-07 08:48:29
Druk nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:47:16
Druk nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 8/18 na rzecz najemcy Teresa Będzak 2018-12-07 08:45:36
Druk nr 3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 Teresa Będzak 2018-12-07 08:43:49
Druk nr 2 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023 Teresa Będzak 2018-12-07 08:40:56
Druk nr 1 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy Teresa Będzak 2018-12-07 08:34:58
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-12-07 08:33:38
Porządek obrad sesji 13.12.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-07 08:31:45
Informacja - Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-12-07 08:28:48
Sesja III 13.12.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-07 08:24:58
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie oraz pracowników szkół podstawowych i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Beata Rybicka 2018-12-06 13:47:39
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2018-12-05 11:59:44
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2018-12-05 11:58:57
Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - Marcin Pisanko Teresa Będzak 2018-12-05 11:49:14
Wybory uzupełniające 03.03.2019 r. Teresa Będzak 2018-12-05 11:46:18
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:10:26
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:09:48
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:08:09
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:06:16
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:05:14
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 09:52:42
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 09:49:49
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 09:48:37
Statut Gminy Chojna - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-05 09:36:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie oraz pracowników szkół podstawowych i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Piotr Radziszewski 2018-12-05 09:03:47
Głosowania imienne z II sesji(29.11.2018 r.) Teresa Będzak 2018-12-05 09:01:11
Głosowania imienne z II sesji(29.11.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-05 08:52:02
Głosowania imienne z II sesji(29.11.2018 r.) - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-05 08:51:59
Imienne wykazy głosowań z II sesji 29.11.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-05 08:50:00