herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, składającej się z dwóch działek: działka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha położonych w obrębie Jelenin gmina Chojna, zapisanych w księdze wieczystej SZ1Y/00029564/6. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Barbara Krygiel 2019-03-08 13:10:01
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Barbara Krygiel 2019-03-08 12:52:20
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE od 4 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-08 11:05:49
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Teresa Będzak 2019-03-08 11:00:45
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Teresa Będzak 2019-03-08 10:59:21
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Teresa Będzak 2019-03-08 10:58:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy z przeznaczeniem na cele składowe - przechowywanie płodów rolnych - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2019-03-07 11:11:35
Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-06 15:04:23
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Teresa Będzak 2019-03-06 15:03:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-06 14:56:28
Wybory uzupełniające 03.03.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-06 14:55:19
Rok 2019 Teresa Będzak 2019-03-06 14:54:19
ZARZĄDZENIE Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:49:07
ZARZĄDZENIE Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:45:42
ZARZĄDZENIE Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia instrukcji opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Chojna w 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:42:16
ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:39:05
Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:36:01
ZARZĄDZENIA Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-03-05 09:34:15
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 Justyna Wiluszyńska 2019-03-05 08:36:25
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania Justyna Wiluszyńska 2019-03-05 08:30:29
Strzelczyn 11.02.2019 Paulina Turkiewicz 2019-03-05 08:29:06
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Justyna Wiluszyńska 2019-03-05 08:28:22
Uchwała NR VI/44/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok Justyna Wiluszyńska 2019-03-05 08:25:11
VI SESJA - 28.02.2019 R. Justyna Wiluszyńska 2019-03-05 08:19:18
nagranie video z VI sesji 28.02.2019 Teresa Będzak 2019-03-04 15:24:40
nagranie video z VI sesji 28.02.2019 Teresa Będzak 2019-03-04 15:21:52
Protokół z V sesji 24.01.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-04 15:18:50
Głosowania imienne z VI sesji (28.02.2019 r.) Teresa Będzak 2019-03-04 15:16:01
VI SESJA - 28.02.2019 R. Teresa Będzak 2019-03-04 15:13:08
Zapytanie Nr 1 z dnia 26.02.2019 r. Teresa Będzak 2019-03-04 15:11:26
Zapytanie Nr 1 Radna Halina Szczygieł Teresa Będzak 2019-03-04 15:09:29
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2019-03-04 15:06:34
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2019-03-04 15:02:46
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Chojnie sporządzony dnia 3 marca 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Chojnie Teresa Będzak 2019-03-04 11:09:04
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 443/2 o pow. 0,2845 ha, położoną w obrębie Mętno, gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041780/6. Barbara Krygiel 2019-03-04 08:29:26
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-01 14:54:50
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-01 14:54:08
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-01 14:53:14
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie o pełnionym dyżurze w dniu 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-01 14:50:13
INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. Teresa Będzak 2019-03-01 14:48:09