herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 - 2026 Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:32:42
Budżet Gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:29:38
Budżet Gminy Chojna na 2018 rok Agnieszka Jaz 2018-01-04 12:28:58
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2018-01-04 12:26:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.20.2017 z dn. 03.01.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr: 569/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Barnkowo, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-01-03 13:42:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.20.2017 z dn. 03.01.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr: 569/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Barnkowo, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-01-03 13:42:30
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Patryk Szczapa 2017-12-29 09:05:16
Z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA nie zostało rozstrzygnięte Patryk Szczapa 2017-12-29 09:03:11
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na usługę w formie cyklu szkoleń i spotkań mających na celu aktywną integracje o charakterze społecznym dla uczestników projektu pt." Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2017-12-28 14:51:14
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na usługę w formie cyklu szkoleń i spotkań mających na celu aktywną integracje o charakterze społecznym dla uczestników projektu pt." Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2017-12-28 14:48:59
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. Łukasz Malaga 2017-12-28 12:42:21
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie indywidualnych porad i wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-22 15:09:04
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usług rehabilitacji dla 8 uczestników projektu w miejscu zamieszkania, w okresie od stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i stanem zdrowia w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-22 15:05:46
Druk nr 5 inkasent targowisko w m. Chojna Łukasz Malaga 2017-12-22 13:44:18
Druk nr 6 Gminny Program PiRPA Łukasz Malaga 2017-12-22 13:43:51
Druk nr 7 hipoteka Łukasz Malaga 2017-12-22 13:43:31
Druk nr 8 Program Usuwania Azbestu Łukasz Malaga 2017-12-22 13:42:55
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) Łukasz Malaga 2017-12-22 13:41:43
Materiały na sesję Łukasz Malaga 2017-12-22 13:41:05
Informacja Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Łukasz Malaga 2017-12-22 13:41:00
Sesja XL Łukasz Malaga 2017-12-22 13:40:31
Ogłoszenie o trzecim przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej - działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha w obrębie 8 m. Chojna. Małgorzata Lewczuk 2017-12-22 11:30:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2017-12-22 11:26:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 23 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2017-12-22 11:23:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 2). Małgorzata Lewczuk 2017-12-22 11:21:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 1).. Małgorzata Lewczuk 2017-12-22 11:19:18
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-21 08:22:08
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-21 08:18:19
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. Magdalena Andrzejewska 2017-12-21 08:12:04
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-20 14:52:37
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-20 14:52:28
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-20 14:51:45
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-20 14:02:14
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" Łukasz Malaga 2017-12-20 13:52:13
Zaw. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu Jolanta Lis 2017-12-20 12:22:47
Zaw. o wszęciu postępowania Jolanta Lis 2017-12-20 12:13:01
Zaw. o wszęciu postępowania Jolanta Lis 2017-12-20 12:12:33
Zaw. o wszęciu postępowania Jolanta Lis 2017-12-20 12:11:33
Zaw. o wszęciu postępowania Jolanta Lis 2017-12-20 12:11:15
Ziemia Polska Sp. zo.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ostrów Mazowiecki Jolanta Lis 2017-12-20 12:05:41