herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:49:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:49:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:47:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:27:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 160 o pow. 12 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. Małgorzata Lewczuk 2018-04-13 12:21:08
Paulina Turkiewicz 2018-04-13 12:01:37
Jolanta Lis 2018-04-13 11:53:54
Jolanta Lis 2018-04-13 11:53:37
Jolanta Lis 2018-04-13 11:52:54
Zapytanie ofertowe zabiegi pielęgnacyjne drzew Jolanta Lis 2018-04-13 11:48:33
Zapytanie ofertowe zabiegi pielęgnacyjne drzew Jolanta Lis 2018-04-13 11:47:58
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" Piotr Radziszewski 2018-04-12 14:48:32
ODWOŁANIE PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszklanego nr 2 położonego w Lisim Polu 82 Aneta Brzezińska 2018-04-12 11:14:49
Petycja w sprawie odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:46:58
Petycja nr 152.1.2018 - dot. odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:45:38
Petycja nr 152.1.2018 - dot. odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego (parku) położonego między ulicami Dworcowa i Wilsona w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 10:44:27
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:34:15
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:33:48
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej Monika Adamczyk 2018-04-12 08:33:23
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach Monika Adamczyk 2018-04-12 08:30:33
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:27:11
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie Monika Adamczyk 2018-04-12 08:18:56
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej Monika Adamczyk 2018-04-12 08:13:12
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Aktywne poszukiwanie pracy" dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:55:25
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 15 uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:51:19
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 15 uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" Patryk Szczapa 2018-04-11 11:50:40
Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:39:27
Odpady wielkogabarytowe Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:34:29
Odpady wielkogabarytowe Paulina Turkiewicz 2018-04-11 11:33:51
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:14:17
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:12:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:12:17
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a Aneta Brzezińska 2018-04-06 13:11:03
HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE na okres od 09.04.2018 r. do 30.04.2018 r. Teresa Będzak 2018-04-06 11:36:55
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-04-05 14:43:44
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Magdalena Andrzejewska 2018-04-05 14:42:28
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2017 rok Agnieszka Jaz 2018-04-05 11:57:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2017 z dn. 05.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 146/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Narost, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-04-05 10:14:04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-04-04 14:28:08
Zarządzenie nr 849 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-04-04 14:16:49