Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 145/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. Paweł Zatorski 2019-05-16 09:06:01
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-15 13:56:08
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-15 13:55:55
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-05-15 09:53:46
Zapytanie ofertowe na świadczenie uslugi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Urząd Miejski w Chojnie w latach 2019 -2020 Monika Adamczyk 2019-05-14 14:52:34
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-05-14 08:22:02
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, zapisanych w księgach wieczystych nr SZ1Y/00041771/0 oraz SZ1Y/00041774/1. Barbara Krygiel 2019-05-14 07:34:24
Dane teleadresowe Bartosz Dłubak 2019-05-10 18:52:58
Informacja o wykonaniu budżetu za I kw Monika Adamczyk 2019-05-10 15:08:53
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-10 14:11:53
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-05-10 14:11:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19/2019 z dnia 06 maja 2019 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2015 z dnia 30 marca 2015 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A.. Joanna Turkiewicz 2019-05-10 10:56:11
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Paulina Turkiewicz 2019-05-10 10:05:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.2.2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2019-05-08 13:22:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A (była kotłownia), położonego w Chojnie przy ul.Narciarskiej 60, działka nr 38/74 o pow.0,1176ha, obręb 8m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-05-08 07:53:16
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/5 o pow.0,0411ha, obręb 4m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-05-08 07:47:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/5 o pow.0,0411ha, obręb 4m.Chojna Aneta Brzezińska 2019-05-08 07:45:48
Odpowiedź na zapytanie GN 6826.59.2019.AB Teresa Będzak 2019-05-07 15:57:20
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy Monika Adamczyk 2019-05-07 12:00:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna Teresa Będzak 2019-05-07 10:47:05
Odpowiedź na zapytanie GN 6826.59.2019.AB Teresa Będzak 2019-05-07 10:18:57
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:34:45
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:58
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:50
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:41
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:29
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:18
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:33:05
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:32:53
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:32:23
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:32:14
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:32:04
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472. Magdalena Andrzejewska 2019-04-30 14:31:30
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 12:20:26
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 12:16:21
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 12:13:03
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 12:09:00
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 12:02:51
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac remontowych wewnątrz wieży zabytkowego obiektu sakralnego w Naroście w 2019 roku Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 11:58:55
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna Justyna Wiluszyńska 2019-04-30 11:58:41