herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR CCCXLVII.608.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2018 r. Agnieszka Jaz 2018-09-13 09:46:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:38:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 150 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:36:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:32:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:28:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 30 m2 w obrębie Lisie Pole. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:06:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 14:01:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:52:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:20:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:19:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. - dokument usunięty Małgorzata Lewczuk 2018-09-12 13:19:38
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-09-12 11:21:46
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna. Magdalena Andrzejewska 2018-09-12 11:21:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:31:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Anna Andreatto 2018-09-12 10:30:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. Anna Andreatto 2018-09-12 10:30:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:07:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:06:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. Anna Andreatto 2018-09-12 10:06:20
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-09-12 08:17:00
INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-09-11 15:15:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:10:45
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udziałem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:10:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/81 o pow. 0,7502 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00044145/4. Renata Downar-Szumiło 2018-09-11 08:01:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Rurka, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066796/2. Renata Downar-Szumiło 2018-09-10 13:58:40
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Teresa Będzak 2018-09-07 13:49:17
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Teresa Będzak 2018-09-07 13:48:09
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Teresa Będzak 2018-09-07 13:46:43
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Teresa Będzak 2018-09-07 13:29:53
DOTYCZY OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH Teresa Będzak 2018-09-07 08:41:14
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Teresa Będzak 2018-09-07 08:37:02
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH Teresa Będzak 2018-09-06 14:46:57
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH Teresa Będzak 2018-09-06 14:45:44
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH Teresa Będzak 2018-09-06 14:44:49
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH Teresa Będzak 2018-09-06 14:43:29
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu Aneta Brzezińska 2018-09-06 12:59:09
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedazy na rzecz użytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2018-09-06 12:56:50
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna przeznaczonej do zamiany - działka niezabudowana, oznaczona numerem działki 25/1 o pow, 0,0692 ha, położona w obrebie 4 miasta Chojna, zapisana w księdze wieczystej KW Nr SZ1Y/00059476/1. Renata Downar-Szumiło 2018-09-06 12:32:25
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-09-05 15:11:26
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-09-05 15:10:46