Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 13:46:26
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-03-04 13:45:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:45:07
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego" z terenu Gminy Chojna. Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:27:45
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Usuwanie barszczu Sosnowskiego" z terenu Gminy Chojna. Bartosz Dłubak 2020-03-04 12:24:08
UCHWAŁA Nr XVII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez miejscowości Chojna, Kaliska, Godków do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 11:00:48
UCHWAŁA Nr XVII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Chojna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:57:35
UCHWAŁA Nr XVII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 2020-2024 Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:52:58
UCHWAŁA Nr XVII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 2020-2024 Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:52:01
UCHWAŁA Nr XVII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:46:11
UCHWAŁA Nr XVII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:42:24
UCHWAŁA Nr XVII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:39:08
UCHWAŁA Nr XVII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:36:13
UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu, opłat dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:32:33
UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:27:12
XVII SESJA - 27.02.2020 R. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:10:24
Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie za 2020 r. Justyna Wiluszyńska 2020-03-04 10:09:11
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych numerami działek: 36/33 o pow. 0,2189 ha, 36/34 o pow. 0,2288 ha, 36/35 o pow. 0,2618, nr 36/38 o pow. 0,1121 ha i 36/39 o pow. 0,1279 ha w obrębie 8 m. Chojna, przy ul. Waskiej. Aneta Brzezińska 2020-03-03 12:31:35
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 98/4 o pow. 0,0842 ha wraz z udzialem do 1/4 w działce nr 98/3 o pow. 0,1075 ha (droga wewnętrzna) w obrębie 5 m. Chojna, ul. Owocowa. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:21:49
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1085/2 o pow. 0,4186 ha w obrębie 2 m. Chojna. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:16:10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. Aneta Brzezińska 2020-03-03 11:02:48
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:58:48
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:56:56
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 72/4 o pow. 0,30 ha w obrębie Krajnik Dolny. - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-03-03 10:53:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna Piotr Radziszewski 2020-03-03 10:03:19
Komunikat Wyborczy Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Chojna, na których zlokalizowane są tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Teresa Będzak 2020-03-02 15:18:22
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami przekazuje ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna oraz ogłoszenia o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna Bartosz Dłubak 2020-03-02 12:02:10
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Piotr Radziszewski 2020-02-28 15:17:10
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Piotr Radziszewski 2020-02-28 15:11:41
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. - dokument usunięty Piotr Radziszewski 2020-02-28 15:07:34
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. - dokument usunięty Piotr Radziszewski 2020-02-28 15:06:49
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. Bartosz Dłubak 2020-02-28 14:04:31
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-28 07:49:27
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-28 07:49:14
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:13:35
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:13:23
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:12:35
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:10:24
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:09:13
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna. Magdalena Andrzejewska 2020-02-27 15:07:07