Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:46:04
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:45:46
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:45:29
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2017 rok - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:45:17
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa za 2017 rok - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:45:04
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:44:10
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:43:52
Informacje o podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:34:41
ZARZĄDZENIE Nr 413/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Bartosz Dłubak 2020-02-20 10:08:49
ZARZĄDZENIE Nr 413/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:49:58
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2016 Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:44:01
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2016 Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:42:12
Informacja za 2016 rok Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:40:11
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:34:34
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2016 Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:18:59
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:17:18
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2016 Bartosz Dłubak 2020-02-20 09:16:43
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Bartosz Dłubak 2020-02-20 08:13:53
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Bartosz Dłubak 2020-02-20 08:13:10
Działalność lobbingowa (zakładka menu) Bartosz Dłubak 2020-02-20 07:49:02
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost , działka nr 1/23 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:38:36
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost , działka nr 1/21 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:37:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost, działka nr 1/22 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:36:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost , działka nr 1/21 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:34:29
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:28:18
Zarządzenie nr 394/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:46:36
Zarządzenie nr 393/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:44:37
Zarządzenie nr 392/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:42:13
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:38:21
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:34:06
luty 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:29:40
Zarządzenie nr 390/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:28:04
Zarządzenie nr 389/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:22:36
Zarządzenie nr 388/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:19:47
Zarządzenie nr 387/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:17:13
Zarządzenie nr 386/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:13:59
Zarządzenie nr 385/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:07:01
Zarządzenie nr 384/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:02:13
Zarządzenie nr 383/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 380/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:58:54
Zarządzenie nr 382/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego oraz zlecenia realizacji wskazanego zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna". Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:54:46