Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 261/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:35:33
ZARZĄDZENIE Nr 260/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:34:54
ZARZADZENIE Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na kierownika Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 Szkoła Filialna w Lisim Polu, Lisie Pole 129. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:33:58
ZARZADZENIE Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:32:15
ZARZĄDZENIE Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: zgody na dodatkowe zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:30:55
ZARZĄDZENIE NR 256/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:29:58
Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Magdalena Hybiak 2019-11-13 09:26:35
2012 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:14
2011 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:10
2010 Bartosz Dłubak 2019-11-13 08:01:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:55:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:54:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:50:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-13 07:35:54
Informacja o II turze odbioru odpadów gabarytowych - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:41:23
Odpady wielkogabarytowe - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:27
HARMONOGRAM 2018- GMINA CHOJNA- Selektywne - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:13
HARMONOGRAM 2018- GMINA CHOJNA-Zmieszane - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:09
HARMONOGRAM 2017 - GMINA CHOJNA - Selektywne - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:05
HARMONOGRAM 2017 - GMINA CHOJNA - Zmieszane - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2019-11-12 07:40:01
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2019-11-08 14:48:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 166/5 o pow. 0,19 ha, obręb Rurka Aneta Brzezińska 2019-11-08 14:47:13
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie). Magdalena Andrzejewska 2019-11-08 12:36:54
Rozkład Jazdy autobusów w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o komunikację regularną Bartosz Dłubak 2019-11-08 11:13:28
Rozkład Jazdy autobusów w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o komunikację regularną Bartosz Dłubak 2019-11-08 11:11:00
Rozkład Jazdy autobusów w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o komunikację regularną Bartosz Dłubak 2019-11-08 11:10:28
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Bartosz Dłubak 2019-11-07 10:57:41
Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:49:01
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:47:10
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:40:50
Wojciech Długoborski - z-ca burmistrza Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:49
Małgorzata Juzyszyn - naczelnik Wydziału ZBN Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:41
Teresa Kuflowska - skarbnik gminy Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:32
Ewa De La Torre - sekretarz gminy Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:22
Maria Dżanojan - z-ca naczelnika Wydziału SKF Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:14
Jan Będzak - Naczelnik Wydziału BGK Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:08:04
Anna Witek - Naczelnik Wydziału BPI Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:07:56
Agnieszka Górska - Naczelnik Wydziału SKF Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:07:49
Adam Fedorowicz - Burmistrz Gminy Chojna Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:07:42
Barbara Andrzejczyk - Dyrektor Centrum Kultury Bartosz Dłubak 2019-11-06 13:07:15