Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost , działka nr 1/21 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:37:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost, działka nr 1/22 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:36:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie Narost , działka nr 1/21 przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:34:29
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Aneta Brzezińska 2020-02-17 14:28:18
Zarządzenie nr 394/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:46:36
Zarządzenie nr 393/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:44:37
Zarządzenie nr 392/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:42:13
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:38:21
Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:34:06
luty 2020 r. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:29:40
Zarządzenie nr 390/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:28:04
Zarządzenie nr 389/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:22:36
Zarządzenie nr 388/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:19:47
Zarządzenie nr 387/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:17:13
Zarządzenie nr 386/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:13:59
Zarządzenie nr 385/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:07:01
Zarządzenie nr 384/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 13:02:13
Zarządzenie nr 383/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 380/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:58:54
Zarządzenie nr 382/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego oraz zlecenia realizacji wskazanego zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna". Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:54:46
Zarządzenie nr 381/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:46:27
Zarządzenie nr 380/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:44:21
Zarządzenie nr 379/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:25:13
Zarządzenie nr 378/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:21:35
Zarządzenie nr 377/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:18:55
Zarządzenie nr 376/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 rok w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:12:04
Zarządzenie nr 375/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:09:03
Zarządzenie nr 374/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 12:05:43
Zarządzenie nr 373/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:57:17
Zarządzenie nr 372/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:53:44
Zarządzenie nr 371/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:51:18
Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:48:50
Zarządzenie nr 369/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:46:04
Zarządzenie nr 368/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2020 do uchwały nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2020 rok. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:42:35
Zarządzenie nr 367/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Gminy Chojna na lata 2020 - 2022. Magdalena Hybiak 2020-02-17 11:34:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/5 o pow.0,19ha, położóna w obrebie Rurka Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:21:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:16:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:15:40
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:09:30
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:09:29
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha - dokument usunięty Aneta Brzezińska 2020-02-14 13:09:17