Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 160/2 o pow.0,1140ha, obręb 4m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Chojna, dnia 30.11.2022r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.,poz. 1899 ze zmianami)

wykaz

Oznaczenienieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr  160/2, położona w obrębie 4m.Chojna, ul. Słowiańska

KW - SZ1Y/00045252/4

Powierzchnia  nieruchomości   

0,1140ha

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana pod 20 stanowisk garażowych, dojazd dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej;

w sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa produkcyjno-magazynowa, mieszkaniowa i tereny zielone, dojazd i dojście do działki z istniejącej drogi publicznej- działka nr 152/4, przez dojazd wewnętrzny działka nr 160/8, 160/9

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – częściowo obszary wyłączone z zabudowy na terenie miasta Chojna
 o niekorzystnych warunkach wykonawstwa(grunty słabonośne, płytkie zwierciadło wód gruntowych)częściowo strefa „E” ochrony ekspozycji, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, dla terenu została wydawana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 11.10.2022r. DIR.6730.95.2022.JT dla inwestycji budowy zespołu garaży blaszanych; w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIVa, Br-RIVa.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

 Każdy udział 1/20 - 10 000,00zł
do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony Vat 23%

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w udziałach po 1/20 części

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 12.01.2023r.   

Obciążenia nieruchomości

Nie dotyczy

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dz.160 2 Słowiańska garaże (PDF, 77.41Kb) 2022-11-30 15:03:20 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
30 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 15:03