Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci stanowiącej działkę nr 118/6 o pow.0,1523ha, położonej w obrębie 2m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                   Chojna, dnia 28.09.2022r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.,poz.1899 ze zmianami)

wykaz

Oznaczenie nieruchomości według       księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr  118/6, położona w obrębie 2m.Chojna, ul. Słowackiego KW – SZ1Y/00058087/0

Powierzchnia  nieruchomości   

0,1523ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona na obrzeżu miasta Chojna,  nad rzeką Rurzyca; dostęp do działki drogą gminną -ul.Słowackiego; teren działki zadrzewiony, działka posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej, teren zalewowy, w sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa i tereny zielone

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – częściowo tereny zabudowane, częściowo użytki zielone, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, tereny dla których należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego; dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy;
w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIVb, ŁIV,Bp.

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena nieruchomości

50 000,00zł

sprzedaż zwolniona z podatku Vat na podstawie  art.43 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprze- daży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwsze -ństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.11.2022r.   

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której

przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w.

Obciążenia nieruchomości

Nie dotyczy

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Słowackiego 118 6 (PDF, 94.61Kb) 2022-09-29 08:50:10 22
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
29 wrz 2022, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
29 wrz 2022, godz. 08:50