Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz udziału do 3/40 części w budynku mieszkalnym, położonym w Zatoni Dolnej 32 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

                                                                                                                  Chojna, dnia 28.09.2022 r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.,poz. 1899 ze zmianami)

wykaz

oznaczenie nieruchomości

Udział do 3/40 części w budynku mieszkalnym, usytuowanym w Zatoni Dolnej 32, działka nr 82/2 o pow.0,12ha

Opis nieruchomości

Budynek odrębny przedmiot własności; budynek mieszkalny stanowi współwłasność osób fizycznych w udziale 15/40 i Gminy Chojna w udziale do 3/40 części, grunt stanowi własność Skarbu Państwa

Nr księgi wieczystej

KW SZ1Y/00051899/6

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązują-cym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – grunty orne, w części potencjalne obiekty mogące pogorszyć stan środowiska; charakterystyczne formy rzeźby terenu, siedliska flory i fauny, Natuta 2000 Chojna – Obszary Specjalnej ochrony, Cedyński Park Krajobrazowy; w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Br-RIVb

cena nieruchomości

5 800,00zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli budynku

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.11.2022r.     

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której

przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa zatoń Dolna dom (PDF, 69.88Kb) 2022-09-29 08:39:30 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
29 wrz 2022, godz. 08:39

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
29 wrz 2022, godz. 08:39