Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac

Chojna, dnia 2 lutego 2016 r.

BPI.623.1.2016 

 

                                                                          

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie następujących prac:

 

  1. Sporządzenie aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu wraz z Gminną Ewidencją Usuwania Azbestu (przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych – spis z natury dla miasta i Gminy Chojna).

 

  1. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu w formacie *shp, *pdf i word, zgodnie z załącznikiem Ministerstwa Gospodarki.

 

  1. Sporządzenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Usuwania Azbestu wraz z sporządzeniem sprawozdania końcowego z realizacji zadania i rozliczeniem dotacji.

 

  1. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.

 

  1. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Oferty należy złożyć pisemnie  w terminie do 15 lutego 2016 r. w Urzędzie  Miejskim w Chojnie do godz. 12.00 w pok. Nr 12 (sekretariat). Oferty można składać również faxem (4141117).

 

Dodatkowe informacje:

a) Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi postępowania o zamówienia publiczne w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

b) Oferty  powinny zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w PLN stawki dla każdego zadania oddzielnie.


c) Do oferty należy załączyć oświadczenie: oświadczam, że: „posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia”.

d) Oferta która wpłynie po wyznaczonym terminie zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.
 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Lis

Data wytworzenia:
02 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Łukasz Malaga

Data publikacji:
03 lut 2016, godz. 08:56

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Malaga

Data aktualizacji:
03 lut 2016, godz. 08:56