Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula informacyjna - zakup węgla po cenach preferencyjnych

Klauzula informacyjna – zakup węgla po cenach preferencyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, tel. 91 414 10 35, e-mail: info@chojna.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu wypełnienia obowiązku administratora polegającego na sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego węgla gospodarstwom domowym położonym na terenie gminy Chojna oraz gminy Cedynia.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora, obsługę jego administratora (np. dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej). Dane osobowe będą udostępnione spółce gminnej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o., która prowadzi dystrybucję paliwa stałego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia, w tym weryfikacji wniosku, a po jego rozpatrzeniu przez czas niezbędnej archiwizacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości jego realizacji, tj. jego rozpatrzenia i preferencyjnego zakupu.
  9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Leczyk

Data wytworzenia:
01 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
01 gru 2022, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
01 gru 2022, godz. 14:38