Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Komunikat Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o dot. obowiązujących stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie usług świadczonych przez wskazane przedsiębiorstwo

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. informuje, że na podstawie decyzji nr SZ.RZT.70.001.2022.AB z dnia 04.03.2022 r., wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od dnia 29.03.2023 r. do dnia 28.03.2024r. obowiązują nowe stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. na terenie Gminy i Miasta Chojna.

Stawki opłat wynoszą odpowiednio dla okresu obowiązywania taryfy od 13 do 25 miesiąca:
stawka za 1 m³ dostarczonej wody - 5,33zł/m³ netto + VAT = 5,76 zł/m³ brutto
stawka za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 6,36zł/m³ netto + VAT = 6,87 zł/m³ brutto

Stawki opłat abonamentowych będą wynosiły:

  1.  stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczanych wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

dla dostarczania wody - 3,56 zł netto + VAT = 3,84zł /odbiorca/miesiąc
dla odprowadzania ścieków - 3,53 zł netto + VAT = 3,81zł /odbiorca/miesiąc

  1. stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

dla dostarczania wody - 3,51 zł netto + VAT = 3,79 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  1. stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana w oparciu o wskazanie wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

dla dostarczania wody - 1,76 zł + VAT = 1,90 zł brutto/odbiorca/miesiąc
dla odprowadzania ścieków - 1,76 zł + VAT = 1,90 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  1. stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki rozliczana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia

dla dostarczania wody - 2,70zł + VAT = 2,92 zł brutto/odbiorca/miesiąc
dla odprowadzania ścieków - 2,67 zł + VAT = 2,88 zł brutto/odbiorca/miesiąc

  1. stawka miesięczna opłaty abonamentowej dla odbiorców odprowadzających ścieki komunalne - 5,28 zł + VAT = 5,70 zł brutto/odbiorca/miesiąc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Walusz

Data wytworzenia:
14 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
14 kwi 2023, godz. 08:01

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
14 kwi 2023, godz. 08:01