Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębionych na cele rolne na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie)

Chojna, dnia 1 marca 2021 r.

DIR.6220.1.2021.MR

Obwieszczenie

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębionych na cele rolne na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), spełniając wymóg art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że w związku z wezwaniem nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 23 lutego 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 24 lutego 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 1 marca 2021 r. wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Na postawie art. 36 kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP poinformował, że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym oraz, że powyższa sprawa zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o powyższym.

Zgodnie z art. 31 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 36 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie(pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

Obwieszczenie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna w dniu 2 marca 2021 r.

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Blazer, działający jako pełnomocnik VREESFARM Sp. z o. o
  2. Strony postępowania – przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 03 2021 11 12 24 obwieszczenie nr dir 6220.1.2021.mr (PDF, 568.84Kb) 2021-03-02 11:12:24 56
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
02 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
02 mar 2021, godz. 11:12

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
02 mar 2021, godz. 11:12