Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna”

Chojna, dnia 24 maja 2023 r.

DIR.6733.10.2023.JT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz.  775) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977),  

ZAWIADAMIAM

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

„budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna”

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

Inwestor: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

z up. Burmistrza
mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Turkiewicz

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
24 maj 2023, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
24 maj 2023, godz. 14:42