Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno, na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351, 148 obręb Strzelczyn i nr 121, 12 obręb Grzybno gm. Chojna”

Chojna, dnia 13 września 2023 r.

DIR.6733.16.2023.JT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz.  775 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),  

ZAWIADAMIAM

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

„budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno, na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351, 148 obręb Strzelczyn i nr 121, 12 obręb Grzybno gm. Chojna”

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

Inwestor: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Turkiewicz

Data wytworzenia:
14 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
14 wrz 2023, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
14 wrz 2023, godz. 10:21