Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 711/1, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 719/1, 691/2, 712/21, 628/2, 712/23, 712/25, 712/27, 629/4, 629/6, 691/3, 630/2, 631/2, 599/2, 575/2, 573/4, 577/1, 574/3, 574/5, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 265, 152/4, 130, 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna”

Chojna, dnia 15 września 2023 r.

DIR.6733.17.2023.JT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),  

ZAWIADAMIAM

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

„budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 711/1, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 719/1, 691/2, 712/21, 628/2, 712/23, 712/25, 712/27, 629/4, 629/6, 691/3, 630/2, 631/2, 599/2, 575/2, 573/4, 577/1, 574/3, 574/5, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 265, 152/4, 130, 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna”

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

Inwestor: PVE 179 Sp. z o.o.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Turkiewicz

Data wytworzenia:
15 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
15 wrz 2023, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
15 wrz 2023, godz. 12:49