Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.23.2023.ED z dnia 05 września 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie

Szczecin, dnia 05 września 2023 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu
Zlewni w Szczecinie

Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.23.2023.ED

INFORMACJA

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 t.j.)

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte, na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie, postępowanie administracyjne w sprawie o:

1. wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1.1. pobór wody podziemnej z ujęcia położonego w miejscowości Krajnik Górny gm. Chojna (dz. nr 205/2, 206, 207), składającego się z dwóch studni głębinowych nr I i nr 2, udzielonego w punkcie II ppkt 1 decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 08 grudnia 2006 r., znak: OŚ.KO.6223-55/06, zmienionego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 05 lipca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.406.2021.KKB,

1.2. szczególne korzystanie z wód — wprowadzanie do ziemi — na działkę nr 214/3 (rów melioracyjny) Obr. Krajnik Górny, gm. Chojna wód popłucznych pochodzących z procesów uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych w m. Krajnik Górny dz. nr 205/2, 206 i 207 obręb Krajnik Górny, gm. Chojna, udzielonego decyzją Nr 97/XIII-OŚ/16 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., znak: OŚ.6341.96.2016.M1,

  1. udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

    2.1. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr I i nr 2, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 207 obręb geodezyjny Krajnik Górny, gmina Chojna,

    2.2. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Krajniku Górnym gmina Chojna do urządzenia wodnego — rowu (działka o numerze ewidencyjnym 214/3 obręb geodezyjny Krajnik Górny, gmina Chojna).

p.o. z-cy DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Szczecinie
Paweł Merdas

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie
  2. Tablica ogłoszeń - Zarządu Zlewni w Szczecinie i BIP PGW Wody Polskie
  3. ZUZ aa.

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Nikola Wajmirowska

Data wytworzenia:
12 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
12 wrz 2023, godz. 09:30

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
12 wrz 2023, godz. 09:31