Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie.

GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 

DIR.6721.4.2020.MR

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie

Protokół został sporządzony w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przez Magdalenę Rusek – podinspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), w dniu 22 kwietnia 2022 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie.

 1. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 1. Głos w dyskusji zabrali:

Pani Magdalena Rusek – podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, która przedstawiła osoby biorące udział w dyskusji z ramienia Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz pracowni projektowej AUP-P ROMAX z Gorzowa Wielkopolskiego, a także w ramach wprowadzenia omówiła główne założenia opracowywanego planu miejscowego.

Pan Adam Gawlas – działający jako przedstawiciel inwestora planującego modernizację części budynku zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w obrębie 8 miasta Chojna, obejmującej salę dawnego kina.

 1. W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, przedstawiciel inwestora poprosił o wskazanie w projekcie planu miejscowego zapisów określających wskaźnik intensywności zabudowy, który po uchwaleniu planu miejscowego obowiązywałby na przedmiotowym terenie.
 2. Pan Adam Gawlas wskazał, że lokal po dawnym kinie stanowi pomieszczenie o wysokości około 5 m, w związku z czym inwestor, w ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada:
  1. zmniejszenie otworów okiennych istniejących obecnie w lokalu po dawnym kinie, które doświetlałyby „górną” część pomieszczenia,
  2. odtworzenie dawnych, niewidocznych obecnie otworów okiennych, lub wykonanie ich całkowicie na nowo, tak, aby doświetlały one „dolną” część pomieszczenia.

W związku z powyższym, przedstawiciel inwestora poprosił o wyjaśnienie, czy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą dopuszczały wprowadzenie opisanych powyżej modyfikacji.

Pan Łukasz Grzesiak – przedstawiciel pracowni projektowej AUP-P ROMAX z Gorzowa Wielkopolskiego, opracowującej przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zlecenie Gminy Chojna.

Projektant wskazał i wyjaśnił zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczące intensywności zabudowy oraz regulujące kwestie związane z zachowaniem formy stolarki okiennej (podziałem pola okiennego), a także z zachowaniem historycznie uwarunkowanego podziału i kompozycji elewacji istniejącego budynku.

O godzinie 12.30 dyskusję zakończono.

 

 1. Ustalenia z dyskusji:

Pan Adam Gawlas, po uzyskaniu wyjaśnień przedstawionych przez Pana Łukasza Grzesiaka z pracowni projektowej AUP-P ROMAX oraz po dokonaniu stosownych przeliczeń uznał, że planowane zamierzenie inwestycyjne polegające na modernizacji lokalu po dawnym kinie nie naruszy ustaleń planu miejscowego odnoszących się do intensywności zabudowy.

Przedstawiciel inwestora podjął decyzję o ponownym przeanalizowaniu zamierzenia inwestycyjnego, pod kątem zgodności planowanych modyfikacji otworów okiennych w odniesieniu do zapisów zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie można składać na piśmie do Burmistrza Gminy Chojna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Gminy Chojna,
 2. do dokumentacji planistycznej,
 3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 strony.

Chojna, dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Osoby sporządzającej protokół

Magdalena Rusek

Podinspektor w Wydziale Inwestycji,

Remontów i Zarządzania Drogami

 

Burmistrz

mgr Barbara Rawecka

Burmistrz Gminy Chojna

 

Załącznik nr 1

 

LISTA OBECNOŚCI

Dyskusja publiczna w dniu 22 kwietnia 2022 r., godz. 12.00

nad rozwiązaniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

1

Adam Gawlas

74-500 Chojna

 

2

Artur Dziedzic

74-500 Chojna

 

3

Łukasz Grzesiak

AUP-P ROMAX, Gorzów Wielkopolski

 

4

Magdalena Rusek

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
4.2020 protokol dyskusja publiczna (PDF, 141.00Kb) 2022-05-04 12:27:47 44
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
04 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
04 maj 2022, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 maj 2022, godz. 12:27