Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR LI/398/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/312/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Uchwała Nr LI/398/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/312/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165 oraz z 2022 r. poz. 640 i 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/312/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Załącznik ”Linie komunikacyjne na terenie gminy Chojna” otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Radosław Karwan

Załącznik do uchwały Nr LI/398/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.

 

Linie komunikacyjne na terenie gminy Chojna:

Nr Linii

Trasa/relacja

Linia nr 1

Białęgi - Narost – Brwice - Czartoryja Osiedle – Czartoryja – Barnkowo - Chojna ul. Żółkiewskiego - Chojna ul. Szkolna.

Linia nr 2

Godków- Godków Osiedle- Jelenin- Chojna ul. Szkolna- Chojna ul. Żwirki i Wigury- Chojna ul. Żółkiewskiego.

Linia nr 3

Łaziszcze- Mętno - Mętno Leśniczówka- Chojna ul. Żwirki i Wigury – Jelenin - Chojna ul. Szkolna - Chojna ul. Żółkiewskiego.

Linia nr 4

Rurka- Kamienny Jaz-Strzelczyn – Strzeszewko – Grzybno – Barnkowo - Chojna ul. Szkolna - Chojna ul. Żwirki i Wigury - Chojna ul. Żółkiewskiego.

Linia nr 5

Zatoń Dolna - Krajnik Górny – Ognica - Krajnik Dolny – Grabowo - Krzymów Leśniczówka*- Krzymów – Stoki – Krzymów - Chojna ul. Szkolna - Chojna ul. Żółkiewskiego.

Linia nr 6

Graniczna - Lisie Pola Kolonia - Lisie Pole - Nawodna (szkoła) - Nawodna (krzyżówka) - Bara – Chojna, ul. Szkolna - Chojna ul. Żwirki i Wigury - Chojna ul. Żółkiewskiego.

Linia nr 7

Kaliska – Chojna, ul. Słoneczna- ul. Ogrodowa- ul. Mieszka I - ul. Szklona- ul. Odrzańska (rondo) - ul. Odrzańska (cmentarz) - ul. Żwirki i Wigury - ul. Żółkiewskiego

Linia nr 8 wakacyjna

Chojna stacja PKP – Kamienny Jaz – Strzelczyn – Grzybno – Strzelczyn – Rurka - Chojna stacja PKP

Linia nr 9 wakacyjna

Chojna stacja PKP– Krzymów Skrzyżowanie – Krzymów-Stoki – Chojna stacja PKP

Linia nr 10

wakacyjna

Chojna stacja PKP – Czartoryja – Brwice – Narost – Białegi – Narost – Brwice – Czartoryja Osiedle - Chojna stacja PKP

Linia nr 11

wakacyjna

Chojna stacja PKP – Mętno Małe – Mętno – Łaziszcze - Chojna stacja PKP

Linia nr 12

wakacyjna

Chojna stacja PKP – Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Zatoń Dolna - Chojna stacja PKP

Linia nr 13

wakacyjna

Chojna stacja PKP – Nawodna - Lisie Pole – Graniczna - Chojna stacja PKP

Linia nr 14

wakacyjna

Chojna stacja PKP – Jelenin – Chojna stacja PKP

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/398/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLI/312/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 717 ze zm.) reguluje zasady utworzenia i funkcjonowania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a także określa zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa ta umożliwia organizatorowi publicznego transportu – Gminie Chojna, złożenie wniosku o dopłatę do organizowanych linii użyteczności publicznej.

Art. 22 ust. 2 ww. ustawy określa, iż warunkiem niezbędnym jest podjęcie uchwały organu stanowiącego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U z dnia 2021r. poz. 1371 ze zm.) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega m.in. na:

1) współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

2) analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

3) dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nr 398 podpisany (PDF, 429.65Kb) 2022-11-30 10:20:19 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 10:20

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 10:20