Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR LI/399/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna

Uchwała Nr LI/399/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 i poz. 1595) oraz zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położnych na terenie Gminy Chojna, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się dotację celową dla Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie - Königsberg/Neumark, ul. Malarska 24, 74-500 Chojna, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z realizacją zadania pn.: "Konserwacja elewacji południowej (narożnik strona zachodnia) kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny", w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie dotacji zawartej z Wnioskodawcą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Radosław Karwan

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/399/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna

Zgodnie z Uchwałą nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna, Fundacja Kościół Mariacki Königsberg/Neumark złożyła wniosek do Burmistrza Gminy Chojna o udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na prace polegające na częściowej konserwacji elewacji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Chojnie. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 20 000,00 zł.

Zakres prac zakłada przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich, będących kolejnym etapem remontu elewacji kościoła. Realizowane prace są współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Podjęcie uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Fundacji Kościół Mariacki, zarządzającej kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny w Chojnie.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nr 399 podpisany (PDF, 373.97Kb) 2022-11-30 10:24:27 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Andreatto-Król

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 10:24