Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ( symbol USC)

Naczelnik Wydziału: Elżbieta Ćwirko tel. 91 414-13-98 wew. 38   e-mail: usc@chojna.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym,
 2. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 3. odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 4. wnioskowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Polsce,
 5. zmiana administracyjna imion i nazwisk,
 6. zameldowanie noworodka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
 7. aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL,
 8. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt stanu cywilnego,
 9. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego,
 10. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim za granicą,
 12. wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego,
 13. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 14. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 15. wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z akt zbiorowych,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
28 sie 2020, godz. 08:14