Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (GN)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
GN.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-01-05 10:30:13
GN.2 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2022-01-05 10:52:14
GN.3 Wydawanie zaświadczeń o spłacie ciężaru realnego 2021-11-04 13:32:52
GN.4 Użyczenie nieruchomości komunalnych. 2021-11-30 08:17:18
GN.5 Najem użytkowych lokali komunalnych. 2021-11-30 08:21:19
GN.6 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych. 2021-11-30 08:41:15
GN.7 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych pod tablice reklamowe. 2021-11-30 08:47:03
GN.8 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych pod tablice reklamowe. 2021-11-30 08:52:21
GN.9 Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 2022-01-14 10:46:59
GN. 10 Zmiana/zawarcie umowy najmu 2022-01-14 10:56:37
GN.11 Wykup lokalu komunalnego 2022-01-14 11:05:54
GN.12 Zamiana mieszkania komunalnego 2022-01-14 11:21:17
GN.13 Rozgraniczenie nieruchomości 2022-02-01 08:38:01
GN.14 Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2022-04-04 10:31:54
GN.15 Prawo pierwokupu nieruchomości 2022-04-04 10:37:31
GN.16 Odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi gminne 2022-09-13 15:09:09
GN.17 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2022-04-04 10:56:22
GN.18 Służebność gruntowa i udostępnienie nieruchomości Gminy Chojna na potrzeby infrastruktury technicznej 2022-04-04 11:05:12
GN.19 Wydanie zaświadczenia o spłacie należności 2022-04-04 11:09:31
GN.20 Ustalenie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia (o której mowa w art.7 ust.7 ustawy) 2022-04-04 11:19:32
GN.21 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego 2022-04-04 12:05:00
GN.22 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2022-04-04 12:18:52
GN.23 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu 2022-04-04 13:18:47
GN.24 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego numer porządkowy nieruchomości 2022-04-04 13:21:12
GN.25 Nazewnictwo placów i ulic 2022-04-04 12:33:56
GN.26 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2022-04-04 12:51:26
GN.27 Wygaszenie trwałego zarządu 2022-04-04 12:59:06
GN.28 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej 2022-02-17 10:01:43
GN.29 Przyjęcie do ewidencji gminnej zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 2022-02-17 10:14:50
GN.30 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna. 2022-02-17 10:22:24
GN.31 Najem świetlicy wiejskiej 2022-02-25 14:52:22
Plan kontroli na 2022 r. dot. gospodawowania odpadami komunalnymi - (artykuł stracił ważność) 2022-01-04 15:10:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 kwi 2004

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 kwi 2004, godz. 07:36

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 sie 2022, godz. 13:56