Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I ZARZĄDZANIA DROGAMI (DIR)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
DIR.1 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2022-01-14 12:11:51
DIR.2 Wydawanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. 2022-01-21 11:04:20
DIR.3 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 2022-01-21 11:05:05
DIR.4 Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonania robót oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej. 2022-01-21 11:05:43
DIR.5 Wydanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-02-24 09:36:27
DIR.6 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu 2022-02-24 09:58:58
DIR.7 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2022-02-24 10:08:20
DIR.8 Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 2022-02-24 10:41:13
DIR.9 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2022-02-24 10:57:11
DIR.10 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2022-02-24 11:01:58
DIR.11 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji 2022-02-24 11:09:19
DIR.12 Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu 2022-02-24 11:15:08
DIR.13 Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych 2022-02-24 11:27:24
DIR.14 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-21 11:16:59
DIR.15 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 2022-01-21 11:23:54
DIR.16 Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 2022-01-21 11:34:51
DIR.17 Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-21 11:48:22
DIR.20 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 2022-07-11 14:29:37
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 kwi 2004

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 kwi 2004, godz. 12:16

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 sie 2022, godz. 13:56