Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 186/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

Zarządzenie Nr 186/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) zarządzam, co następuje:

§ 1. Koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu, w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków, zwanej dalej "dzienną stawką żywieniową" ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

§ 2. 1. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 10,00 złotych (dziesięć złotych) z wyszczególnieniem:

a) śniadanie w wysokości 2,00 złotych,

b) śniadanie drugie w wysokości 2,00 złotych,

c) obiad w wysokości 5,00 złotych,

d) podwieczorek w wysokości 1,00 złotych.

§ 3. Nauczycielom i pracownikom obsługi dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 złotych (dziesięć złotych).

2. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

§ 4. 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy korzystanie ze stołówki (w miesiącu: wrzesień i czerwiec do 15 dnia miesiąca) przelewem na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W przypadku, gdy ten dzień jest wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku opłacającego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 322/VIII/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Kotlińska

Data wytworzenia:
23 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 09:52