Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 187/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r.

Zarządzenie Nr 187/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 lutego 2011 r. Nr 12, poz. 198) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 roku, w składzie:

1. Marcin Pisanko – Przewodniczący Komisji Konkursowej

2. Iwona Miller – Członek Komisji Konkursowej

3. Paweł Zatorski – Członek Komisji Konkursowej.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
23 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 09:55