Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 188/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r.

Zarządzenie Nr 188/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 uchwały nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 lutego 2011 r. Nr 12, poz. 198) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję wyboru oferty złożonej przez organizację pozarządową ubiegającą się o dotację na sfinansowanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r.

2. Wykaz organizacji pozarządowej, której oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

Lp.

Nazwa oferenta

Numer i rodzaj zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Odra Chojna

zadanie nr USCO/S/10/2023 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii junior, senior i lekkiej atletyki oraz utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

135.000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
23 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 09:58