Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie DIR.6220.1.2021.MR o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik ? Pan Paweł Blazer w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. . Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie)

Chojna, dnia 8 lutego 2021 r.

DIR.6220.1.2021.MR

Zawiadomienie
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 14 stycznia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Vreesfarm Sp. z o. o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Paweł Blazer – HIDROECO Paweł Blazer, ul. Krzywoustego 51/15, 70-317 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach nr 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Biorąc pod uwagę treść art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku w powyższym, organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie o wpływie wniosku zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.02.2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09 02 2021 13 48 53 6220.1.2021 zawiadomienie (PDF, 453.15Kb) 2021-02-09 13:48:53 62
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 13:49