Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 210 (obręb 0025) w miejscowości Stoki, gmina Chojna.

Chojna, dnia 1 lutego 2021 r.

DIR.6220.10.2020.MR

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 18 listopada 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Elektrowni PV 74 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 210 (obręb 0025) w miejscowości Stoki, gmina Chojna (proj. Stoki VII).

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 20 stycznia 2021 r.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 210 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 02 2021 11 39 12 10.2020 zawiadomienie (PDF, 349.84Kb) 2021-02-02 11:39:12 82
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
02 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
02 lut 2021, godz. 11:39

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
02 lut 2021, godz. 12:32