Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2021.MR o wpływie wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ozga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3, 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna.

Chojna, dnia 26 maja 2021 r.

DIR.6220.10.2021.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 12 maja 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Krzysztof Ozga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3, 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27 05 2021 09 53 18 10.2021 zawiadomienie (PDF, 336.92Kb) 2021-05-27 09:53:18 78
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
27 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 maj 2021, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 maj 2021, godz. 09:53