Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Karoliny Ceglarz działającej w imieniu SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna oraz o możliwości wniesienia ponaglenia przez

Chojna, dnia 23 czerwca 2021 r.

DIR.6220.11.2021.MR

Zawiadomienie

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
(w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że w związku z wezwaniem nr SZ.ZZŚ.4.4360.130.2021.MTW z dnia 17 czerwca 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 21 czerwca 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.11.2021.MR z dnia 23 czerwca 2021 r. wezwał Panią Karolinę Ceglarz, będącą pełnomocnikiem inwestora (tj. SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa) do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Na postawie art. 36 kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP poinformował, że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym oraz, że powyższa sprawa zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o powyższym.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 37 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie (pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24 06 2021 10 39 50 zawiadomienie (PDF, 561.11Kb) 2021-06-24 10:39:50 49
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
24 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
24 cze 2021, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
24 cze 2021, godz. 10:39