Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2020.MR wpływu wniosku Frankiewicz Energy Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ganczarski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna

Chojna, dnia 22 grudnia 2020 r.

DIR.6220.12.2020.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 8 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Frankiewicz Energy Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Krzysztof Ganczarski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 1515.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23 12 2020 12 22 51 12.2020 zawiadomienie wplyw wniosku (PDF, 343.78Kb) 2020-12-23 12:22:51 23
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
23 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 gru 2020, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
23 gru 2020, godz. 12:22