Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.13.2020.MR o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK).

Chojna, dnia 15 stycznia 2021 r.

DIR.6220.13.2020.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 22 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Chojnie, ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 13 stycznia 2020 r.

Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 6/2 położonej w obrębie Kaliska w gminie Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 01 2021 13 59 15 13.2020 zawiadomienie wplyw wniosku (PDF, 370.74Kb) 2021-01-18 13:59:15 51
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
18 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
18 sty 2021, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
18 sty 2021, godz. 13:59