Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.16.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora EPLANT 66 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna"

Chojna, dnia 2 września 2021 r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

DIR.6220.16.2021.MR

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „GRANICZNA” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna”

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że w związku z wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZZŚ.4.4360.187.2021.JP z dnia 30 sierpnia 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 31 sierpnia 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.16.2021.MR
z dnia 2 września 2021 r. wezwał Panią Igę Kwiatkowską, będącą pełnomocnikiem inwestora
(tj. EPLANT 66 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków) do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnych do zajęcia stanowiska przez tamtejszy organ
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Na postawie art. 36 kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP poinformował,
że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym oraz, że powyższa sprawa zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o powyższym.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
    w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 37 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu
w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się
z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie
(pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

Zawiadomienie udostępniono

w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 3 września 2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03 09 2021 10 05 35 16.2021 zawiadomienie (PDF, 601.93Kb) 2021-09-03 10:05:35 91
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
03 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
03 wrz 2021, godz. 10:05

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
03 wrz 2021, godz. 10:07