Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.17.2021o wpływie wniosku przez Pana Mariana Płóciennika - Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojem

Chojna, dnia 7 września 2021 r.

DIR.6220.17.2021.MR

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 3 września 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez Pana Mariana Płóciennika – Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz,  w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Zmiany w wyżej wymienionej decyzji polegać będą na uaktualnieniu oznaczenia nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji, która zgodnie z wnioskiem z dnia 2 września 2021 r. polegać będzie na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 70 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Działka nr 70 położona w obrębie Graniczna w gminie Chojna, powstała z połączenia działek nr 1/2, 21/2 i 21/3 położonych w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08 09 2021 15 03 56 17.2021 zawiadomienie (PDF, 441.45Kb) 2021-09-08 15:03:56 96
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
08 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
08 wrz 2021, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
08 wrz 2021, godz. 15:03