Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Beaty Krężołek działającej w imieniu EPLANT 54 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miej

Chojna, dnia 29 września 2021 r.

 DIR.6220.18.2021.MR

Zawiadomienie

Dotyczy:   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „BARNKOWO” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna”

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że w związku z wezwaniem nr SZ.ZZŚ.4.4360.225.2021.MTW z dnia 24 września 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 28 września 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.18.2021.MR z dnia 29 września 2021 r. wezwał Panią Beatę Krężołek, będącą pełnomocnikiem inwestora (tj. EPLANT 54 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków) do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Na postawie art. 36 kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP poinformował, że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym oraz, że powyższa sprawa zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o powyższym.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 37 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie (pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30 09 2021 09 37 58 18.2021 zawiadomienie (PDF, 578.28Kb) 2021-09-30 09:37:58 58
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
30 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
30 wrz 2021, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
30 wrz 2021, godz. 09:37