Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wpływie wniosku firmy EPLANT 54 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Beata Krężołek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfigura

Chojna, dnia 16 września 2021 r.

DIR.6220.18.2021.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 13 września 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek EPLANT 54 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Beata Krężołek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „BARNKOWO” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanej w miejscowości Graniczna, gmina Chojna.”

Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 849 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku
w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20 09 2021 10 48 28 18.2021 zawiadomienie wplyw wniosku (PDF, 342.58Kb) 2021-09-20 10:48:28 58
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
20 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 wrz 2021, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
20 wrz 2021, godz. 10:48