Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2023.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna.

Chojna, dnia 21 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA
DIR.6220.2.2023.MRK

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 17 kwietnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek Gminy Chojna,
ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”.

Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie,
ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami,
pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 715 do 1515.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2.2023 zawiadomienie wplyw wniosku BIP (PDF, 44.58Kb) 2023-04-25 11:26:02 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
27 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
27 kwi 2023, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 kwi 2023, godz. 08:34