Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farm do 4,6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna

Chojna, dnia 3 marca 2021 r.

DIR.6220.3.2021.MR

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam,

że w dniu 12 lutego 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek inwestora – Pana Pawła Tarnowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie  o wpływie wniosku zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04.03.2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03 03 2021 14 22 50 3.2021 wplyw wniosku (PDF, 324.32Kb) 2021-03-03 14:22:50 85
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
03 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
03 mar 2021, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 mar 2021, godz. 07:35