Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2021.MR o złożeniu przez Panią Dominikę Tarnowską raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodn

Chojna, dnia 18 sierpnia 2021 r.

DIR.6220.4.2021.MR

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 8 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie, Pani Dominika Tarnowska złożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Raport został uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu,
tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, celem uzyskania uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 08 2021 11 08 09 4.2021 zawiadomienie zlozenie raportu bip (DOCX, 14.26Kb) 2021-08-19 11:08:09 50
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
19 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
19 sie 2021, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
19 sie 2021, godz. 11:08