Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2021 o wpływie wniosku Gminy Chojn, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Grzegorz Pawlukowski - Stradia Design mgr. inż Grzekorz Pawlukowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411 i 417

Chojna, dnia 31 maja 2021 r.

DIR.6220.7.2021.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 28 kwietnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (uzupełniony w dniu 27 maja 2021 r.), w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Grzegorz Pawlukowski – Stradia Design mgr inż. Grzegorz Pawlukowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31 05 2021 15 19 45 7.2021 zawiadomienie wplyw wniosku (PDF, 324.25Kb) 2021-05-31 15:19:45 48
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
31 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
31 maj 2021, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 maj 2021, godz. 15:19