Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2020.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Leszek Rajfur, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo ? garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 36/2

Chojna, dnia 5 lutego 2021 r.

DIR.6220.9.2020.MR
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283
z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 5 listopada 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Pawła Tarnowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Leszek Rajfur, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo – garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Ww. wniosek został uzupełniony w dniu 18 stycznia 2021 r.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie  o wpływie wniosku zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie w dniu 08.02.2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08 02 2021 11 20 54 9.2020 zawiadomienie wplyw wniosku (PDF, 363.09Kb) 2021-02-08 11:20:54 92
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
08 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
08 lut 2021, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
08 lut 2021, godz. 11:20