Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC-S, na terenie działek nr 103/7, 103/13, 103/15, 150/1 obręb 5 gm. Chojna"
2 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 111/1, 22/1, 22/2, 20/6, 20/10 obręb 6 gm. Chojna"
3 Materiały na sesję - 28.10.2021 r. godz. 13.00
4 Materiały na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnie - 26.10.2021 r. godz. 13.00
5 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Lisim Polu 17, działka nr 302/1 o pow.0,11ha
6 Zarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
7 ZARZĄDZENIE Nr 241/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
8 ZARZĄDZENIE NR 240/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
9 ZARZĄDZENIE NR 239/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok
10 ZARZĄDZENIE Nr 238/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej