Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 13 maja 2021 r., w którym informuje się strony postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne, które będzie realizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
2 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow.0,3035ha, położonej w obrębie 7m.Chojna
3 Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/10 o pow.0,4064ha, położonej w obrębie 7m.Chojna
4 ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie
5 ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6 ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania środkami transportu w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Chojna
7 ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok
8 ZARZADZENIE Nr 76/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na rok szkolny 2020/2021, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna
9 ZARZĄDZENIE NR 75.2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.
10 Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r.