Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

BPI.SEO.271.5.2016.MA

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

 

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie

i podległych jednostek w 2017 roku.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach materiałów biurowych i papierniczych, wskazanych w tabeli Zestawienie materiałów biurowych i papierniczych Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Materiały biurowe i papiernicze zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem rocznym, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych w formie pisemnej, przesyłane faksem, elektronicznie lub zgłaszanymi telefonicznie przez Zamawiającego i podległe jednostki, tj.:
 1. Zamawiający: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, - dostawa do Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna,
 4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,
 6. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach, 74-500 Brwice,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 74-500 Grzybno,
 8. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 74-500 Krzymów,
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, 74-500 Nawodna,
 10. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna,
 11. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna.
 1. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i jednostek podległych.
 2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający
  w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieprefabrykowanymi, a ich używanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
 4. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania,
  co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
 5. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy
  te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 6. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 7. Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie w stosunku do wskazanych
  w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 10. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 21 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2, dołączono do niniejszego zaproszenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 8. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

 

Formularze ofertowe winny być złożone w terminie do 29.11.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie pokój nr 12 (sekretariat).

 

 

 

 

Załącznik nr 1                   do Zapytania ofertowego BPI.SEO.271.5.2016.MA

 

Zestawienie materiałów biurowych i papierniczych Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.

Nazwa artykułu

Jedn.

Przewidywana ilość

1

Baterie AA-LR1,5V

szt.

230

2

Bibuła marszczona w rolkach 200*50 kolorowa

szt.

200

3

Bloczek samokopiujący "Dowód wpłaty KP" co najmniej 100 kart w bloczku

szt.

30

4

Bloczek samokopiujący "Dowód wypłaty KW" co najmniej 100 kart w bloczku

szt.

5

5

Bloczki samoprzylepne 35*50mm

szt.

20

6

Bloczki samoprzylepne 76*16  100 kartek

szt.

100

7

Bloczki samoprzylepne 76*76 w bloczku 100 kartek

szt.

40

8

Blok biurowy A4 w kratkę

szt.

50

9

Blok biurowy A4 w kratkę – 50 kart

szt.

35

10

Blok biurowy A5 w kartkę – 50 kart

szt.

25

11

Blok notatnikowy, A6, kratka, 100 kartkowy, wyrywany

szt.

2

12

Blok techniczny A3, biały, dramatura 240 g/mkw

szt.

30

13

Blok techniczny A3, kolorowe kartki, gramatura 240 g/mkw

szt.

10

14

Blok techniczny A4, biały

szt.

30

15

Brulion format A4,  twarda oprawa, 200 kartek,  kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

1

16

Brulion format A4, miękka oprawa, 96 kartek, kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

10

17

Brulion format A4, twarda oprawa, 96 kartek, kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

25

18

Brulion format A5, miękka ooprawa, 32 kartki, kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

90

19

Brulion format A5, miękka oprawa, 96 kartek, kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

25

20

Brulion format A5, twarda oprawa, 96 kartek, kratka,  papier o gramaturze min. 60g/m²

szt.

5

21

Brystol biały format A1, gramatura 200 g/m²

szt.

50

22

Brystol kolorowy format A1, mix kolorów , gramatura 180 g/m²

szt.

100

23

Cienkopis do płyt CD

szt.

20

24

Cienkopis jednorazowy, trwały tusz na bazie wody,  skuwka w kolorze tuszu,   grubość linii pisania: 0,4mm, długość linii pisania: 620-730 m, średnica końcówki: 0,4mm, w 4 kolorach

szt..

200

25

Długopis na sprężynce, samoprzylepna podstawka, wymienny wkład

szt.

2

26

Długopisy jednorazowe, końcówka pisząca z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm, grubość lini pisania 0,32 mm,  trwałe kolory tuszu, sostępny w trzech kolorach tuszu: niebieski, czarny i czerwony - typu Orange BIC, 

szt.

350

27

Druciki kreatywne, pluszowe, łatwe do formowania, 6 mm, długość: 30 cm w opakowaniu 40 szt., mix kolorów

szt.

30

28

Druk - Kwitariusz przychodowy K-103

szt.

50

29

Druk - PK K-167

bloczek

22

30

Druk - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawrtego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji wolnej

bloczki

4

31

Druk - zgloszenie wymeldowania z pobytu stałego E2

bloczki

5

32

Druk - zgłoszenie pobytu czasowego E3

bloczki

10

33

Druk - zgłoszenie pobytu stałego  E1

bloczki

10

34

Druk Kartoteka członka PKZP  2-31-5 

szt..

100

35

Druk legitymacji szkolnej

szt.

200

36

Druki faktury dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, format A5, Typ: 203-3E, samokopiująca

bloczek

10

37

Druki kwestionariusz przychodowy

szt.

8

38

Druki magazyn wyda A5 samokopiujące 100stron

szt.

2

39

Druki polecenia wyjazdu służbowego, 100 kart w bloczki

bloczek

2

40

Druki rozliczenie zaliczki bloczek 100 szt..

szt.

3

41

Druki wniosek o zaliczkę bloczek po 100 szt..

szt.

2

42

Druki zapotrzebowanie żywnościowe bloczek po 100 szt..

szt.

10

43

Dwustronny papier tęcza, wym 225*320 mm,  gramatura 200g/m²

szt.

30

44

Dziurkacz metalowy, wyposażony w wskaźnik środka strony i listwę formatową dziurkuje do 30 kartek

szt.

15

45

Farba plakatowa 1000ml, do wszystkich powierzchni, butelka do wyciskania

szt.

56

46

Farby akrylowe 6 kolorów

szt.

2

47

Fliselina dekoracyjna, mix kolorów 23*33cm

szt.

5

48

Folia do bindowania przezroczysta pakowana po 100 szt., format A4

szt.

15

49

Folia do laminacji pakowana po 100 szt., format A4

op.

10

50

Folia piankowa A4, mix kolorów 25 ark. w bloczku

szt.

5

51

Gąbka do tablicy

szt.

20

52

Gąbka do tablicy suchościeralnej

szt.

15

53

Grafity, trwałe i elastyczne do ołówków automatycznych, przeznaczone do papieru i kalki kleślarskiej  – grubość 0,5 mm

op.

5

54

Grafity, trwałe i elastyczne do ołówków automatycznych, przeznaczone do papieru i klaki kleślarskiej – grubość 0,7 mm

op.

5

55

Gumka ołówkowa miękka, dobrze wycirająca olówek, nie naruszając struktury papiery

szt.

30

56

Kalendarz biurkowy na 2017 r. w formie prostokąta, stojący, łamany w podstawie, typu MERKURY

szt.

50

57

Kalendarz wiszący na 2017 r.trójdzielny, rozmiar 30 * 64 cm

szt.

5

58

Kalka techniczna A4, 90/95g/m², pakowana po 100 arkuszy

op.

1

59

Karnet obiadowy różne kolory bloczek 100 szt..

szt.

18

60

Karta czytelnika biblioteki bloczek 100 szt..

szt.

3

61

Karta książki bloczek 100 szt..

szt.

3

62

kartka A4 naklejka biała

szt.

120

63

Karton do bindowania, pakowany po 100 szt. format A4

szt.

10

64

Kartoteka ilościowo - wartościowa  bloczek 100 szt..

szt.

5

65

Karty drogowe SM 101, numerowana, format A5, w twardej białej okładce bloczek 100 szt..

bloczek

10

66

Klej biurowy w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny gramatura 36 g

szt..

150

67

klej czarodziejski w płynie 500g

szt.

25

68

Klej introligatorski

szt.

6

69

Klipsy do papieru, 19mm

szt.

500

70

Klipsy do papieru, 41mm

szt.

250

71

Klipy do papieru  32 mm

szt.

280

72

Kolorowe oczka. Oczka z różnokolorowymi powiekami, różne rozmiary, 18g

szt.

3

73

Koperta A4 do bezpicznego przesyłania korespondencji z wnętrzem z folii "bąbelkowej"duża

szt.

10

74

Koperty B4 samoklejące z paskiem z rozszerzanymi bokami i dnem,  kolor biały

szt.

300

75

Koperty B4 samoklejące, biała 250*353 mm

szt.

1400

76

Koperty B5 białe samoklejące 176*250mm

szt.

2500

77

Koperty C6 samoklejące, białe, 114*162 mm

szt.

13000

78

Koperty DL samoklejące, białe, okienko prawe, 110*220 mm

szt.

9000

79

Koperty dowodowe D7, zamykane od góry

szt.

1500

80

Koperty E4 samoklejące z paskiem z rozszerzanymi bokami i dnem,  kolor biały

szt.

100

81

Korektor biały z metalową końcówką szybkoschnący, bez ozonu

szt.

5

82

Korektor w płynie z pędzelkiem, szybkoschnący, płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszkanie, poj. 20 ml

szt.

10

83

Korektor w taśmie, myszka - wymiary: szerokość 5mm, długość min. 5 m

szt..

70

84

Kostka karteczek biała - nieklejona 83x83x50

bloczek

20

85

Kostka karteczek, różne kolory, klejona wzdłuż jednego boku min. 400 kartek

bloczek

15

86

Koszulka groszkowa na dokumenty format A4 - z możliwością wpięcia do segregatora - wykonana z folii o grubości min. 40 mic.,  w opakowaniu 100 szt.

op.

23

87

Koszulka na dokumenty A4, op.100 szt.

op

20

88

Koszulka na dokumenty A4,wykonana z mocnego PCV, zgrzana z dwóch stron, wkładanie dokumentów z boku, o grubości 200 mic, w opakowaniu 25 szt.

op.

4

89

Kreda  "okrągła" bezpyłkowa biała 50 szt.. op

op

30

90

Kreda "kwadratowa" biała, 50 szt.. op

op

20

91

Kreda "okrągła" bezpyłowa l0 kolorów- l00 szt..

op

5

92

Kreda do malowania po betonie w wiaderku

op

6

93

Kreda kolorowa

op

4

94

Kredki duży zestaw stolikowy, 12 kolorów po 6 szt.uk kredek, w pudełku z przegrudkami

op

15

95

Krepina Flaga bibuła gładka, 3szt. wym.10x10

op

5

96

Krepina w kropki wym.200*50. mix kolorów

op

50

97

Książka pocztowa nadawcza, kartki białe samokopiujące, rozmiar 20*21,5 mm

szt.

35

98

Książki kancelaryjne A4 w twardej oprawie 196 kartek

szt.

2

99

Książki kancelaryjne A4 w twardej oprawie 300 kartek

szt.

1

100

Książki kancelaryjne A4 w twardej oprawie 96 kartek

szt.

1

101

Linijka wykona z polistyrenu, trwałe, nieścieralne podziałki długość 20 cm

szt.

5

102

Listwy do oprawy kartek A4 bez użycia bindownicy wsuwane grzbiet 10 mm

szt..

100

103

Listwy do oprawy kartek A4 bez użycia bindownicy wsuwane grzbiet 6 mm

szt.

50

104

Marker do tablic suchościeralnych pak po 4 szt..

op

20

105

Marker permanentny uniwersalny  z okrągłą końcówką, neutralny zapach, kolor czarny i niebieski

szt.

50

106

Masa mocująca biała TACK-IT 50gm. (kostki)

op

11

107

Miękkie piankowe koraliki, różne kolory. 500szt.. Wym.2*2cm, śr3,2mm

op

3

108

Nakładki na kredkę

szt.

25

109

Nożyczki biurowe ergonomiczne, trwale ostrze ze stali nierdzewnej, wymiar 18-21 cm.

szt..

10

110

Nożyczki dla osób leworęcznych ze stali nierdzewnej,ergonomicze uchwyty, dł.13 cm

szt.

10

111

Nożyczki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcami, na ostrzach podziałka 5cm, dł 13cm

szt.

10

112

Oczka mix. Małe oczka z czarnymi źrenicami, okrągłe, 300 szt.., 10g, śr. Od 0,5 cm

op

3

113

Ofertówka przaezroczysta twarda L A4

szt.

20

114

Ołówek automatyczny, grafit 0,5 mm i 0,7 mm

szt.

20

115

Ołówek techniczny HB z gumką

szt.

80

116

Ołówki trójkątne "2b"

szt.

100

117

Papier – składanka komputerowa 240 mm*1

karton

1

118

Papier – składanka komputerowa 240 mm*3 kolor

karton

2

119

Papier ksero A3, gramatura 80/ m²,-białość 153 wg skali białości CIE

ryza

25

120

Papier ksero A4 – mix kolorów, gramatura 80/ m²

ryza

15

121

Papier ksero A4 (ryza 500 kartek) kolor

szt.

10

122

Papier ksero A4, gramatura 80/ m², białość 153 wg skali białości CIE

ryza

1280

123

Papier pakowany szary 70* l0 M

szt.

75

124

Papier wizytowkowy A4/250g/m2, kolor, 20 szt.. w opakowaniu

op

15

125

Pinezki beczułki do tablic korkowych, mix kolorów, 23mm, op.100szt.

op

5

126

Pinezki metalowe 10 mm, 50 szt.. w opakowaniu

op

25

127

Piórka do wycinania. Zestaw dwustronnych arkuszy z obrazkami piórek. Arkusze są pogrupowane według 7  poziomów trudności; 32 arkusze o wym. 22*28cm, 144 obrazki piór

op

3

128

Plastelina 2,30kg 12 kolorów po 15szt.

op

10

129

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych

szt.

6

130

Płyty Blu Ray 25 GB Verbatim

szt.

30

131

Płyty CD, jednokrotnego zapisu. Pojemność 700MB, minimalna prędkość zapisu x16, + koperta biała, bez przeźroczystej folii

szt.

250

132

Podkład na biurko z kalendarzem, kartki papierowe, białe o wym. 60* 40 cm

szt.

3

133

Poduszki do stempli nienasączone 90*160 mm

szt.

10

134

Polecenia wyjazdu służbowego, format A5, w twardej białej okładce, typ 505-3

bloczek

6

135

pompony 100 szt., 8 kolorów, wym. Od 1,5 do 3 cm

op

5

136

potwierdzenie odbioru/KPA - samoklejące, pakowane po 1000 szt..

karton

4

137

Półka biurowa, wykonana z polistyrenu o wyso56kiej wytrzymałości, przeznaczona na dokumenty o formacie A4, kolor przezroczysty

szt.

10

138

Przekładki kolorowe wykonane z kartonu 240x105 mm, pakowane po 100 szt..

op.

10

139

Przekładki plastikowe kolorowe wykonane z plastiku 240x105 mm o gramaturze 190, pakowane po 100 szt.

op.

1

140

Pudełka archiwizacyjne do przechowywania dokumentów A-4, miejsca do opisu zawartości na bocznych ściankach, wykonany z twardej tektury falistej

szt..

100

141

Raport kasowy, format A4, samokopiujące, 50 kompletów

szt..

5

142

Rolki offsetowe 57 mm*30 m

szt.

40

143

Rozszywacz metalowy, mechanizm blokujacy ostrza

szt.

10

144

Różne piankowe kształty,  500szt.

op

2

145

Samoprzylepne kwiatki. Op1250szt.. Wym. Od2,5cm do 4cm

op

3

146

Segregator A4 z kartonu pokrytego folia PCV, wzmocniony okuciem metalowym, szerokość grzbietu 35mm, wymienna etykieta opisowa, mechanizm dźwigowy

szt.

30

147

Segregator A4 z kartonu pokrytego folia PCV, wzmocniony okuciem metalowym, szerokość grzbietu 50mm, wymienna etykieta opisowa, mechanizm dźwigowy

szt.

65

148

segregator A4 z kartonu pokrytego folia PCV, wzmocniony okuciem metalowym, szerokość grzbietu 75mm, wymienna etykieta opisowa, mechanizm dźwigowy

szt.

290

149

Skoroszyt A4  kartonowy 1/2-z wąsem metalowym-posiada zawieszkę, umożliwiającą wpięcie do segregatora -wykonany z kartonu o gramaturze min. 250 -280g/m

szt.

250

150

Skoroszyt A4 kartonowy, wpinany pełny -z wąsem metalowym -posiada zawieszkę, umożliwiającą wpięcie do segregatora -wykonany z kartonu o gramaturze min. 250 -280g/m

szt.

650

151

Skoroszyt plastikowy wpinany A4, europerforacja

szt.

400

152

Skorowidz format A4

szt.

2

153

Spinacze duże srebrne owalne 50 mm w opakowaniu po 100 szt.

op.

100

154

Spinacze małe srebrne owalne 25 mm w opakowaniu po 100 szt.

op.

50

155

Sznurek do archiwizacji, sznurek jutowy, 3 dkg, 15 mb

szt.

7

156

Szpilki ze stali nierdzewnej, 28mm

szt.

15

157

Taśma klejąca biurowa -taśma krystalicznie przezroczysta -silnie klejąca -nie żółknąca z upływem czasu -19 mm*33 m

szt..

100

158

Taśma klejąca dwustronna

szt.

15

159

Taśma klejąca szara 50 mm

szt.

20

160

Taśma magnetyczna w rolce 2cmx 5m w dozowniku (dyspenser)

szt.

12

161

Teczka akt osobowych, format A4,  miękka oprawa,  wewnątrz trzy karty, kolor biały A, B, C

 

 

162

Teczka akt osobowych, format A4,  szt.ywna oprawa, z metalowym zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, wewnątrz trzy karty w kolorze białym A, B, C

szt.

25

163

Teczka foliowa A4 na zatrzask

szt.

20

164

Teczka z białego kartonu wiązana format A4, posiada trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem -wykonana z kartonu 250 g/m²

szt.

1200

165

Teczka z białego kartonu z gumką format A4-teczka z jedną gumką wzdłuż długiego boku -posiada trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem o gramaturze min. 250-280g/m2

szt.

200

166

Tektura falista beżowa A4

szt.

50

167

Tektura falista z brokatem A4, różne kolory

szt.

20

168

Tektura w kropki, 25*35cm, 300g/m różne kolory

szt.

30

169

Tektura w prążki, różne kolory, 25*35 cm, 300g/m

szt.

50

170

Tekturowe kwiatki, różne kolory, wzory i wymiary. Op. 300szt..

szt.

3

171

Temperówka metalowa: stalowe ostrze, mocowane wkrętem, rowkowania w korpusie ułatwiające trzymanie

szt.

60

172

Terminarz kalendarzowy/ 1 strona zawiera 3 dni

szt.

1

173

Tusz do stempli czerwony i czarny tusz bezolejowy uniwersalny do każdego rodzaju stempli-pojemność 25 ml

szt.

45

174

Wąsy do skoroszytów pakowane po 25 szt.

op.

150

175

Węgiel rysunkowy miękki, prasowany

op

5

176

Wkład do markerów suchościeralnych różne kolory

szt.

60

177

Wkład do pióra czarny Pentel do serii ENGERGEL, końcówka 0,7mm

szt.

10

178

Wkład metalowy ZENITH grubość linii pisania 0,5 mm kolor tuszu: niebieski

szt..

40

179

Wycinanka samoprzylepna B4, papier halogramowy, 6 arkuszy, różne kolory

op

20

180

Zakładki indeksujące papierowe 20*50 4 kolory

op.

40

181

Zakreślacze grubość 1-5 mm niebieski

szt.

20

182

Zakreślacze grubość 1-5 mm pomarańczowy

szt.

20

183

Zakreślacze grubość 1-5 mm zielony

szt.

20

184

Zakreślacze grubość 1-5 mm żółty

szt.

20

185

Zestaw do qulingu na cały rok: nawijak, tabliczna-szablon,korkowa podkładka, szpilki do przytwierdzania

op

4

186

Zestaw naklejek "oczka", 2000 szt.., wym. Od 1,3 do 1,8 cm

op

3

187

Zestaw plansz z różnorodnymi elementami z natury jak kamyki, liście, kwiaty, muszelki, owady, pióra; 122plansze o wym. 22x28 cm, 854 motywy

op

2

188

Zestaw pomponów zwierzęta, zestaw elementów do stworzenia 24 zwierzątek: pompony, druciki, oczy itp.

op

2

189

Zestaw stolikowy w drewnianej oprawie. 60kredek w 10 kolorach, dł kredki 12cm

op

15

190

Zeszyt papierów bibułkowych C4 20 kartek

szt.

5

191

Zeszyt papierów bibułokych C4, 20 kolorów. Papier cienki, przepuszczający światło, gładki,prasowany

szt.

30

192

Zeszyt papierów kolorowych samoprzylepnych B4, 8 kolorowych arkuszy

szt.

20

193

Zeszyt papierów wycinankowych A4, 10kolorów, nabłyszczany 115g/m

szt.

50

194

Zeszyt wyjść służbowych, zeszyt A4, papier offsetowy, album 32 strony, Druk dwustronny, typ 574-1,

szt.

1

195

Zszywacz "Super FlatClinch" na zszywki 26/6-8 i 24/6-8   zszywa do 50kartek

szt.

1

196

Zszywacz biurowy, zszywa do 30 kartek jednorazowo, pojemność magazynku do 100 zszywek 24/6

szt.

10

197

Zszywki biurowe 23/13, 1000 szt. – w opakowaniu

op.

5

198

Zszywki biurowe 24/6, 1000 szt.– w opakowaniu

op.

100

199

Zwrotne potwierdzenie odbioru Kpa-5, pakowane po 100 szt.

bloczek

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Andrzejewska 15-12-2016 09:04