Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości

BPI.SEO.271.6.2016.MA

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

 

Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości

do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach artykułów higienicznych i środków czystości, wskazanych w tabeli Zestawienie artykułów higienicznych i środków czystości Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Artykuły higieniczne i środki czystości zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem rocznym, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych w formie pisemnej, przesyłane faksem, elektronicznie lub zgłaszanymi telefonicznie przez Zamawiającego i podległe jednostki, tj.:
 1. Zamawiający: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, - dostawa do Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna,
 4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,
 6. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach, 74-500 Brwice,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 74-500 Grzybno,
 8. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 74-500 Krzymów,
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, 74-500 Nawodna,
 10. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna,
 11. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna.
 1. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i jednostek podległych.
 2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający
  w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieprefabrykowanymi, a ich używanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
 4. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
 5. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 6. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 7. Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych
  w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 10. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 21 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2, dołączono do niniejszego zaproszenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 8. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

 

Formularze ofertowe winny być złożone w terminie do 29.11.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie pokój nr 12 (sekretariat).

 

Zestawienie artykułów higienicznych i środków czystości

Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek.

Załącznik nr 1                                                                 do Zapytania ofertowego BPI.SEO.271.6.2016.MA

LP

Nazwa artykułu

Jedn.

Przewidywana ilość

1

Aerozol przeciw kurzowi  usuwa kurz, delikatnie czyści nadając połysk bez smug. Produkt przeznaczony  do czyszczenia różnych powierzchni np. kamienia  mebli, drewna szkła, sprzętu RTV, pojemność nie mniej niż 250 ml, produkt typu Pronto lub równoważny

szt.

25

2

Antismel plus koncentrat do usuwania zapachów 5l MERIDA

szt.

4

3

Cerata na stół

m

3

4

Chusteczki nawilżające, pakowane po 63 szt./ nie zawierające alkoholu, łagodnie usuwające zabrudzenia/ typu Bambino lub produkt równoważny

szt..

5

5

Domestos płyn do WC 5l

szt.

2

6

Druciak

szt.

25

7

Ekologiczna samopołyskowa emulsja wodna pasta do pielęgnacji podłóg 5 l

szt.

30

8

Filtry papierowe do odkurzacza 10 l SV163

szt.

10

9

Folia aluminiowa 150 m

szt.

40

10

Folia do pakowania i przechowywania żywności, szerokość 29 cm, długość 300 m

m

10

11

Gąbka do naczyń

szt.

30

12

Gąbka do tablic magnetyczna LYREKO

szt.

10

13

Gąbka kuchenna, gąbki do naczyń gruba ( 5 szt.) typu Master lub produkt równoważny

szt.

5

14

Gąbki do tablic

szt.

10

15

Gąbki do teflonu

szt.

15

16

KC Scott XXL Maxi ręcznik biały

szt.

220

17

Kij drewniany trzonek - min. Długość 120 cm

szt.

20

18

Komplet mop z kijem,  mop do mycia podłóg, sznurkowy, bawełniany, nie zostawia włókien, chlonny, do mycia podlów, schodow, parkietów / kij, rurka metalowa w oslonce plastikowej o dlugości 110 cm z gwintem fi 22 z PCV

szt.

5

19

Koncentrat płynu  zmiękczjącego do płukania tkanin, zawiera 5-15% kationowych środków powierzchniowo czynnych, opak  nie mniej niż 2 l, typu: Lenor, koncentrat E  lub produkt równoważny (można polączyć z pkt 53)

szt.

25

20

Kostka toaletowa do WC - 40 g, zapas, typu Domestos lub produkt równoważny

szt.

30

21

Kostki WC Bref Power Aktiv zawieszka 50g

szt.

180

22

Kosz na śmieci 10l

szt.

2

23

Krem ochronny do rąk z gliceryną, a’ 100 ml

szt.

24

24

Miotła do zamiatania na zewnatrz budynku

szt.

7

25

miotła do zamiatania podłóg - w drewnianej oprawie długość 40 cm z drewnianym trzonkiem

szt.

20

26

Mleczko do czyszczenia kuchenek, zlewów, wanien, pH 11,5≠1, na bazie podchlorynu sodu, anionowe związki  powierzchniowo czynne<5%, bez zapachu chloru, opak nie mniej niż 500ml, typu CIF lub produkt równoważny

szt.

170

27

Mleczko konserwujące do mebli typu Pronto do mebli lub równoważny

szt.

60

28

Mop do mycia podłóg - zapas, mop sznurkowy, bawelniany, nie zostawia włókien, chłopnny, do mycia podłów, schodów i parkietów

szt.

5

29

Mopy mikrofibra - zapas, Mop mikrofibra żółta/produkt  typu Gosia lub  równoważny

szt.

12

30

Muchozol sprey - preparat do zwalczania owadów fruwających

szt.

5

31

Mydło toaletowe kremowe z prowitaminą B5 opak nie mniej niż 100g /opak., typu LUKSJA

szt.

68

32

Mydło w kostce dla dzieci i niemowląt z lanoliną 100G

szt.

200

33

Mydło w płynie w pojemnikach po 5l, Mydło toaletowe kremowe z prowitaminą B5 o zapachu kwiatowym

szt.

100

34

Myjka do mycia okien

szt.

2

35

Nabłyszczacz do zmywarki  1l

szt.

3

36

Ocet spirytusowy 10% Rolink 5000ml

szt.

8

37

Odkamieniacz - Strip-A-Way 5l

szt.

3

38

Odłuszczacz uniwersalny, Środek czyszczacy o dużej koncentracji ( piekarniki, okapy, ściany, meble plastikowe itp.) typu Megliopłyn do odtłuszcz.ZAPAS 750 ml

szt.

3

39

Odtłuszczacz uniwersa., Środek czyszczący o dłużej koncentracji typu Megliopłyn d/odtłuszcz. SPRAY 750 ml

szt.

3

40

Odświeżacz powietrza w aerozolu, a' 300 ml, o zapachu: róża, konwalia, lawenda, typu Brise lub produkt równoważny

szt.

100

41

Papier toaletowy biały trzywarstwowy średnica rolki 11 cm, szer. 9,5 cm

szt.

3000

42

Papier toaletowy do podajnika MERIDA średnica rolki: 19 cm, szerokość rolki 9 cm

szt.

400

43

Papier toaletowy, 8x8 ( 64 szt..) / szary/ dwuwarstwowy

szt.

75

44

Pasta do mycia rąk 500 ml PA12 MERIDA

szt.

2

45

Pasta do podłóg  wysokopołyskowa, Pasta woskowa do podłóg zawierająca wosk naturalny i terpentynę, typu AGATA (opakowanie 5 l)  lub produkt równoważny

szt.

30

46

Plyn do szyb,   5 l, typu SIN LUX lub produkt rownoważny ( to samo jest w poz. 75)

szt.

10

47

Płyn do dezynfekcji rąk, płyn dezynfekująco -myjący o działaniu bakteriobójczym do rąk-500 ml, typu MANUSAN lub produkt równoważny

szt.

2

48

Płyn do mycia ławek Sidolux 2 niebieski 500 ml

szt.

40

49

Płyn do mycia naczyń o zapachu miętowym, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów kwasu kokosowego, pH 1% roztworu 5,0-8,5, opakowanie nie mniej niż 5l; płyn typu Ludwik lub produkt równoważny

szt.

50

50

Płyn do mycia paneli Sidolux 750 ml

szt.

20

51

Płyn do mycia powierzchni Ajax 5l

szt.

30

52

Płyn do WC czyszcząco-dezynfekujący, bakteriobójczy  nie mniej niż 0,7 l.,typu Domestos lub produkt równoważny

szt.

24

54

Płyn do WC dezynfekujący, bakteriobójczy  nie mniej niż 0,7 l.,typy Tytan lub produkt równoważny

szt.

130

55

Płyn nabłyszczający do stali nierdzewnej CATILON Steel Shine lub Stalgast Nabłyszczacz 1l

szt.

8

55

Płyn uniwersalny zielony o rzadkiej konsystencji,  antybakteryjny, posiadający mniej niż 5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, mydło, o długotrwałym zapachu  do mycia powierzchni: podłogi ,ściany, kafelki o pH 6,3÷0,4, różne zapache, opakowanie nie mniej niż a’1 l, produkt typu: AJAX lub równoważny

szt.

90

56

Podkładki pod prysznic, maty antypoślizgowe / 60x80/ nietoksyczne tworzywo PCV

szt.

4

57

Preparat do dezynfekcji rąk - Epicare 5 0,5l

szt.

15

58

Preparat do dezynfekcji, preparat dezynfekujaco-myjacy o działaniu bakteriobójczym i GRZbobójczym do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody o poj. 600 ml, typu DEZOPOL-MED. VC410R lub produkt rownoważny

szt.

2

59

Produkt dezynfekujący powierzchnie kuchenne Micro-Quat -10l

szt.

2

60

Proszek do czyszczenia Ajax 1 kg

szt.

60

61

Proszek do prania w pralkach automatycznych, przeznaczony do tkanin białych, z kolorowymi granulkami, pH 10±1, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy poniżej 5%,  gęst. względna ok. 703g/l opak. nie mniej niż  3,5 kg, typu: VIZIR  lub produkt równoważny

szt.

3

62

Proszek do prania w pralkach automatycznych, przeznaczony do tkanin kolorowych, z kolorowymi granulkami, pH 10±1, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy poniżej 5%,  gęst. względna ok. 703g/l opak. nie mniej niż  3,5 kg, typu: VIZIR  lub produkt równoważny

szt.

6

63

Przemysłowe czyściwo papierowe MERIDA UTB 002

szt.

10

64

Reklamówki HDPE 25-47 cm- 100 szt.

szt.

10

65

Ręcznik papierowy biały do dozownika MERIDA, gofrowany w składance typu ZZ, jednowarstwowy  wym. 25x23 cm, 200 listków w 1 pakiecie (opakowaniu)

szt.

800

66

Ręcznik w roli z wyciąganą tuleją, biłay 100% celuloza, 2 warstwy, 150 mb

szt.

4

67

Ręczniki papierowe w rolkach - RAZ 301, 6*250 m MERIDA

szt.

3

68

Rękawice gumowe grube Roz. S M po10 szt..

szt.

90

69

Rękawice gumowe, rękawice gospodarcze, gumowe, do minimalnych zagrożeń, wyprodukowane z lateksu kauczuku naturalnego, kolor żółty, pakowane po 2 szt.uki

szt.

45

70

Rękawice lateksowe, rękawice diagnostyczne i ochronne, do minimalnego ryzyka, pudrowane, do jednorazowego użycia, produkowane z lateksu kauczuku naturalnego, długość poniżej 270mm, typ - rękawice nadają się do celów spcjalnych, pakowane po 100 w opadowaniu, rozmiar S, M, L

szt..

30

71

Rękawice nitrylowe 100 szt. rozm. S

szt.

17

72

Ścierki z mikrofibry

szt.

10

73

Serwetki gastronomiczne,15X15 120 szt../ jednowarstwowe

szt.

120

74

Sól do zmywarki 1,5 kg

szt.

10

76

Szczotka do muszli

szt.

10

77

Szczotka do zamiatania 30cm

szt.

20

78

Szufelka i zmiotka komplet

szt.

10

79

szufelka metalowa do śmieci

szt.

3

80

Szufelki, Szufelka plastikowa z gumką ułatwiająca zmiatanie drobnych śmieci

szt.

4

81

Ściągaczka do wody szer. 45 cm SS001 MERIDA

szt.

4

82

Ściereczka domowa, Ściereczka wielokrotnego uzytku (80x32 cm) w opakowaniu 5 szt.  typu Zosia Samosia lub produkt równoważny

szt.

30

83

Ściereczki  kuchenne/10 szt., Uniwersalne sciereczki (superchłonne i miękkie) w opakowaniu 10 szt. typu Prima  lub produkt równoważny

szt.

40

84

Ściereczki z mikrowłókna Economy SRLO 20

szt.

48

85

Ścierka podłogowa, gruba i wytrzymała, w kolorze szarym lub żółtym, usuwajaca wodę i błoto z każdego rodzaju podłóg, łatwo wchłaniajaca wodę

szt.

100

86

Ścierki do wycierania naczyń

szt.

20

87

Ścierki z mikrofibry 30 x30

szt.

40

88

Środek (granulki)do udrażniania rur kanaliz.,a 500g,z aktywatorem aluminiowym, zawierający wodorotlenek sodu 50-70%, o pH (1% r-ru) 12÷13,5, typu KRET lub produkt równoważny

szt.

3

89

Środek do dezynfekcji rąk, produkt złożony, zawierający substancje czynne o skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, GRZbobójczej i przeciwwirusowej, alkoholowy produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, pojemność 100 ml

szt..

20

90

Środek do mycia powierzchni wodoodpornych ,,Blitz Orange" 10 l

szt.

20

91

Środek do usuwania kamienia i rdzy, uniwersalny środek czyszczacy w sprayu uwuwający osady z mydła i oporne zabrudzenia ( 750 ml)  typu Cilit Bang lub produkt równoważny

szt.

40

92

Tabletki do zmywarki, "wielofunkcyjne tabletki do mycia naczyń w zmywarkach, zawierająca sól, czyszczące, usuwające zaschnięte resztki jedzenia,nabłyszczające, zapobiegające powstawaniuzacieków i osadzaniu się  kamienia i szt.ućcach,zmiękczające wodę, zabezpieczające przed osadzanie sie kamienia wewnatrz zmywarki, i opakowanie zawiera od 50 do 70 szt.

szt.

1000

93

Trzonek drewniany do mopa do mycia podlóg / 120 cm z gwintem

szt.

3

94

Uniwersalny płyn tytan  5l

szt.

5

95

Wiadra 15 l

szt.

15

96

Wiadro do mopa + wyciskacz -15 l., Wiadro plastikowe z metalową rączką / wyciskacz plastikowy

szt.

4

97

Wkład do gąbki do tablic 5 szt. LYREKO

szt.

10

98

Wkład do mopów

szt.

20

99

Woreczki na mrożonki 6 L 50 szt..

szt.

10

100

Woreczki spożywcze

szt.

4

101

Worki do odkurzacza papierowe 12 MO 1 (odkurzacz Zelmer)

szt.

30

102

Worki do odkurzacza syntetyczne 12-AMS (odkurzacz Amica)

szt.

30

103

Worki do odkurzacza zyntetyczne 01Z013

szt.

30

104

Worki na odpady 120 l

szt.

1600

105

Worki na odpady 160 l

szt.

400

106

Worki na odpady 240 l

szt.

200

107

Worki na odpady 35 l

szt.

7000

108

Worki na odpady 60 l

szt.

7000

109

Worki na odpady 80 l

szt.

2400

110

Wycieraczka, Gumowa wycieraczka (80/50) wewnętrzna chropowata z wypustkami ułatwiajacymi wycieranie

szt.

2

111

Wykałaczki  opakowanie 100 szt.

szt.

20

112

Zmywaki gąbki do naczyń duże  MERIDA

szt.

10

113

Zmywaki gąbki do naczyń małe  MERIDA

szt.

40

114

Zmywarka odświeżacz, zapewniający czystość i świeży zapach w zmywarce, neutralizuje nieprzyjemny zapach, nie osadzajacy się na zmywajacych naczyniach, do 60 zmywań,

szt.

18

115

Żel do czyszczenia armatury łazienkowej usuwający kamień i rdzę, o pH 2,0±1, zawiera 5-15%, anionowe środki powierzchniowo czynne, opakowanie  nie mniej niż 420 ml, typu: CILIT  lub produkt równoważny

szt.

15

116

Żel do usówania przypaleń, Żel do usuwania przypaleń powstałych w piekarnikach, kuchenkach mikrofalowych, ruszt.ach, patelniach ( 500 g)

szt.

8

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Andrzejewska 15-12-2016 09:05